Proboszczowie i administratorzy parafii pw. Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w Chojnicach po II wojnie światowej

Wincenty Górecki  (1899-1967) 

ksiądz, administrator parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela 

w Chojnicach od czerwca 1945 roku do 2 listopada 1945 roku.

Urodził się 23 czerwca 1899 roku w Dąbrówce w powiecie starogardzkim. Po zakończeniu II wojny światowej ksiądz na krótki czas, jako administrator, objął parafię chojnicką w czerwcu 1945 roku. Uczęszczał w latach 1916-1920 do gimnazjum w Starogardzie Gdańskim. Od 1917 do 1919 roku zmuszony był do przerwania nauki z powodu powołania do wojska niemieckiego. Maturę zdał wiosną 1920 roku. Od lipca do listopada 1920 roku służył jako ochotnik w wojsku polskim. Święcenia kapłańskie otrzymał 14 czerwca 1924 roku. Pracował jako wikariusz w Brusach i Lidzbarku. W 1931 roku był administratorem w Lipuszu, a następnie wikariuszem w Tucholi. W latach 1933-1938 był proboszczem w Dąbrówce koło Kamienia, a od 1938 roku proboszczem w Szczuce. Po zakończeniu działań wojennych krótki okres pracował w Chojnicach. Ksiądz proboszcz Górecki odprawił polową mszę świętą żałobną na stadionie w dniu 8 lipca 1945 roku, wygłaszając okolicznościowe kazanie. Po mszy kondukt żałobny skierował się na Cmentarz Ofiar Zbrodni Hitlerowskich. Pochowano wtedy trzech obywateli Chojnic: Władysława Schreibera, ucznia chojnickiego gimnazjum, kolejarza Leona Schoena  i Michała Bembenka, urzędnika miejskiego. Zostali oni rozstrzelani w Lasku Miejskim, w pierwszej egzekucji we wrześniu 1939 roku.  W latach 1946-1949 ks. Górecki pełnił funkcję spowiednika sióstr służebniczek w Brodnicy. Od 1947 roku był najpierw administratorem, a potem proboszczem w Działdowie. Pełnił obowiązki dziekana lidzbarskiego w latach 1951-1966. W 1963 roku został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej w Chełmży. Zmarł 20 października 1967 roku. Został pochowany na cmentarzu w Działdowie.

Bernard Czapliński  (1908 – 1980) 

ksiądz, administrator parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela  w Chojnicach od 3 listopada 1945 roku do 14 stycznia 1947 roku.

Ks. biskup chełmiński, więzień obozów koncentracyjnych. Urodził się 5 października 1908 roku w Grabowie Lubawskim w rodzinie chłopskiej jako drugie z ośmiorga dzieci. Jego rodzicami byli Bernard i Julianna z Borowskich.  W Lubawie uczęszczał do progimnazjum, ostatnie dwa lata przebywał w Chojnicach, gdzie uzyskał maturę w 1927 roku. Studia teologiczne odbył w Seminarium Duchownym w Pelplinie. Święcenia kapłańskie otrzymał 19 grudnia 1931 roku z rąk ks. bpa Stanisława Wojciecha Okoniewskiego. Był wikarym przy gotyckiej farze w Grudziądzu od 1 stycznia 1932 roku do 4 sierpnia 1934 roku.. Z Grudziądza został przeniesiony do bazyliki św. Jana w Toruniu do 31 lipca 1937 roku.. Pełnił tu różnorodne funkcje: był sekretarzem okręgu „Caritas”, prefektem w prywatnym gimnazjum żeńskim, prefektem w szkole dokształcającej męskiej, pomocniczym kapelanem wojskowym i dyrektorem „Caritasu”. Wybuch wojny zastał ks. Czaplińskiego w Toruniu. 18 października. 1939 roku został aresztowany przez hitlerowców i przeszedł „wędrówkę” po obozach koncentracyjnych. Pierwsze były toruńskie forty, potem Nowy Port w Gdańsku, Stutthof i jego filia we Wsi Granicznej pod Gdańskiem, następnym etapem był obóz w Sachsenhausen Oranienburg, wreszcie wieloletni pobyt w Dachau, gdzie przebywał aż do wyzwolenia. Po powrocie do kraju, 22 września 1945 roku, krótko przebywał w Toruniu. Ks. Bernard Czapliński otrzymał nominację na administratora parafii chojnickiej  3 listopada 1945 roku. Tu zaczął pracę od podstaw, ponieważ zabytkowy kościół farny był prawie doszczętnie zniszczony w wyniku działań wojennych w 1945 roku. W listopadzie 1945 roku odbyła się pierwsza ekshumacja ofiar pomordowanych przez hitlerowców w Dolinie Śmierci. Na początku grudnia – uroczystości pogrzebowe. Gimnazjaliści ze starszych klas nieśli trumny z ciałami z kościoła farnego na cmentarz. Ks. Czapliński podjął trud odbudowy świątyni. Potrafił rozniecić zapał i entuzjazm dla tej sprawy wśród parafian. Parafianie nie szczędzili sił i ofiar, aby chojnicka fara odzyskała dawny wygląd i dawną świetność. Kościół poświęcono 30 czerwca 1946 roku.

15 stycznia 1947 roku ks. Czapliński objął parafię św. Jana w Toruniu jako administrator, a 27 sierpnia został instytuowany jako proboszcz i prepozyt bazyliki.  20 stycznia 1948 roku papież Pius XII wyniósł go do godności biskupa tytularnego i  został mianowany sufraganem biskupa chełmińskiego. 4 kwietnia 1948 roku konsekrowany na biskupa sufragana chełmińskiego. Konsekracja odbyła się w bazylice św. Jana w Toruniu, z udziałem ordynariusza ks. bpa Kazimierza Józefa Kowalskiego jako konsekratora. Jeszcze jako nominat został ks. bp Czapliński mianowany przewodniczącym Rady Liturgicznej diecezji chełmińskiej, a po konsekracji objął urząd wikariusza generalnego, w gestii którego leżały sprawy personalne duchowieństwa diecezjalnego. Następnie objął inne funkcje: egzaminatora i sędziego posynodalnego, wiceoficjała Sądu Duchownego i prepozyta kapituły katedralnej. Ks. biskup był pierwszym z szeregu pomocniczych biskupów chełmińskich, który uczestniczył w Soborze Watykańskim II., uczestnicząc w II sesji w 1963 roku i w IV sesji w 1965 roku. Będąc w Rzymie, wygłosił 11 listopada 1963 roku w Radiu Watykańskim kazanie na temat związku między kapłaństwem a małżeństwem.

Po nagłym zgonie ks. biskupa ordynariusza Kazimierza Józefa Kowalskiego 6 maja 1972 roku kapituła katedralna wybrała ks. bpa Czaplińskiego wikariuszem kapitulnym, czyli rządcą diecezji 9 maja 1972 roku. 16 marca 1973 roku ks. biskup Bernard Czapliński został mianowany ordynariuszem diecezji chełmińskiej przez papieża Pawła VI. .Nowy ordynariusz objął diecezję 18 marca 1973 roku.. Uroczysty ingres do bazyliki katedralnej w Pelplinie odbył się 8 kwietnia 1973 roku w połączeniu z 25 rocznicą sakry biskupiej..

Pięćdziesiąty siódmy w dziejach diecezji chełmińskiej biskup, ks. Bernard Czapliński, zmarł  30 grudnia 1980 roku w szpitalu w Starogardzie Gdańskim. Główne uroczystości pogrzebowe odbyły się w bazylice katedralnej w Pelplinie  3 stycznia 1981 roku.

przez Redakcja Chojniczanin.pl

Reklama

pompy ciepła chojnice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.