Jest bezpiecznie- podsumowanie I półrocza 2020 roku w powiecie chojnickim

Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach podsumowała pierwsze półrocze 2020 roku. Spadająca liczba popełnianych przestępstw przy jednoczesnym wzroście ich wykrywalności, a także zmniejsza się liczba ofiar wypadków drogowych, to z jednej strony powód do zadowolenia, z drugiej wyzwanie, by te wskaźniki na koniec roku były jeszcze lepsze. Policja prowadzi także działania kontrolno – prewencyjno – edukacyjne, co znacznie zwiększa świadomość obywateli o zagrożeniach i skutecznie pomaga ich unikać.

Zdecydowana większość Polaków czuje się bezpiecznie w miejscu swojego zamieszkania. Tak wynika  ostatniej edycji badań oceny wybranych instytucji, że Policja po raz kolejny, czwarty raz z rzędu, jest najwyżej ocenianą instytucją publiczną spośród wszystkich poddanych ocenie respondentów. Działania Policji dobrze ocenia aż 80% ankietowanych. Jest to wynik o 5% wyższy niż w dwóch ostatnich edycjach badania i zarazem najlepszy w całej historii badań. Tak wysoka ocena działalności Policji jest najlepszą formą podziękowań za codzienny trud służby.

W minionym półroczu o 56  spadła liczba wszczętych postępowań przygotowawczych (śledztw i dochodzeń). Najwyraźniej widać to w przestępczości rozbójniczej: tutaj nie odnotowano żadnego tego rodzaju przestępstwa.  Wyraźnie wzrosła skuteczność działań policjantów w kategoriach najbardziej uciążliwych społecznie czyli dotyczących przestępstw przeciwko mieniu oraz życiu i zdrowiu. W tych przestępstwach, wykrywalność oscyluje w granicach 100 procent. Zanotowano także wzrost ujawnionych przestępstw, dotyczących narkomanii zarówno posiadania środków narkotycznych jak i ich wytwarzania. Poddając analizie pierwsze półrocze 2019 do 2020, to można śmiało stwierdzić, że prawie we wszystkich kategoriach nastąpił wzrost skuteczności działań policyjnych. To przestępstwa wykryte głównie dzięki czynnościom operacyjno – procesowym Policji.

Wyraźną poprawę widać także w zakresie bezpieczeństwa na drodze. W pierwszym półroczu 2020 roku w 32 wypadkach, życie straciły 4 osoby, a 38 odniosło rany. To mniej w porównaniu do roku poprzedniego odpowiednio o 31 wypadków o 1 osobę zabitą oraz  mniej o 31 osób rannych. Z każdym takim wypadkiem wiąże się ludzki dramat, dlatego Policja podejmuje różnego rodzaju działania, aby te liczby ograniczyć. W jej realizację zaangażowane są patrole ruchu drogowego i prewencji. Celem podejmowanych różnego rodzaju działań kontrolno-prewencyjnych na drodze jest budowanie świadomości grożących niebezpieczeństw oraz promowanie właściwych zachowań.

Ogromny nacisk położony został na działania prewencyjne. Konsekwentnie realizowany jest program „Dzielnicowy bliżej nas”. Promowana jest aplikacja „Moja komenda”. Dzięki niej obywatele mogą szybko i skutecznie skontaktować się ze swoim dzielnicowym.

W dobie pandemii zarówno dzielnicowi jak i funkcjonariusze prewencji są kierowani do działań związanych z Covid-19. Pomimo tego, że niektóre restrykcje zostały zniesione, to przypominamy, że epidemia nadal trwa, i kierując się rozsądkiem oraz troską o zdrowie własne, ale przede wszystkim innych ludzi, nie możemy lekceważyć zasad bezpieczeństwa, które zostały wprowadzone dla wspólnego dobra, żeby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Niewątpliwie ważnym narzędziem, który policjanci wykorzystują przygotowując plany dyslokujące patrole w służbie  jest działanie platformy Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, dzięki której cały czas rośnie współpraca ze społeczeństwem. Przez właśnie tą platformę za pomocą łącza internetowego każdy może zgłaszać zaobserwowane zagrożenia. Z tego prostego kanału komunikacji z Policją skorzystało w tym roku blisko 400 osób. Obywatele najczęściej wskazują nieprawidłowe parkowanie, przekraczanie dozwolonej prędkości, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych. W większości tych przypadków zagrożenia te zostały potwierdzone, a policjanci cyklicznie kontrolują wskazane miejsca w celu eliminowania wskazanych zagrożeń poprzez stosowanie represji wobec popełniających wykroczenia.

Kilka dni temu ruszyła kolejny rok z rzędu akcja „Kręcie mnie bezpieczeństwo nad wodą”, są to działania prewencyjne prowadzone w okresie letnim, zarówno w naszym powiecie jak i na terenie całego kraju. Tego typu działania  mają na celu promowanie właściwych zachowań nad wodą. Podczas tych szeroko zakrojonych wakacyjnych działań policyjni motorowodniacy, patrole zmotoryzowane i piesze zadbają o bezpieczeństwo wszystkich turystów odwiedzających nasz powiat. W tym roku do pełnienia służby na terenach rekreacyjnych zostali skierowani również policjanci z Oddziałów Prewencji Policji w Gdańsku, którzy wesprą miejscowych policjantów w zadaniach dotyczących zabezpieczenia sezonu letniego na naszym terenie.

To przegląd niektórych wymiarów działań  chojnickiej policji. Widać wiele pozytywnych trendów. Jest to jednak nie tylko powód do dumy, ale przede wszystkim przyczynek do dalszej wytężonej pracy.

Kierownictwo chojnickiej policji dziękując obywatelom za okazane zaufanie zapewnia, że podejmie wszelkie działania, by tego zaufania nie zawieść, a uzyskiwane wyniki przyczyniały się do rosnącego poczucia bezpieczeństwa.

przez Redakcja Chojniczanin.pl

Reklama

pompy ciepła chojnice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.