wtorek, 23 lipca 2024r.

dziś są imieniny: Stwosza, Bogny, Brygidy. Podaruj prezent

Miejsca, których już nie ma

Obóz jeniecki w Łukowie 1914-1917

Wydarzenia o skali europejskiej, a nawet światowej znalazły odzwierciedlenie w historii naszego regionu. Należy do nich Wielka Wojna (1914-1918) tocząca się w Europie, Azji i Afryce. Zmieniła ona oblicze ówczesnego świata. „Wojna przyniosła kres epoki królów. Skończyło się wielowiekowe panowanie Hohenzollernów, Habsburgów, Romanowów, dynastii osmańskiej. Niemcy, Turcja, Austria i Rosja stały [...]

Chojnice dawniej i dziś – Cegielnie

Cegła – materiał budowlany w kształcie prostopadłościanu także klina, uformowany z gliny, wapna, piasku, cementu lub innych surowców mineralnych, który wytrzymałość mechaniczną i odporność na wpływy atmosferyczne uzyskuje poprzez proces suszenia, wypalania lub naparzania parą wodną. Cegły służą m.in. do wznoszenia ścian, murów, filarów, słupów, a także fundamentów i ścian fundamentowych. [...]

Chojnickie lotnisko

Dzisiaj trudno pewnie w to uwierzyć, jednak w Chojnicach przez wiele lat funkcjonowało lotnisko. Zostało założone przed pierwszą wojną światową, w okresie zaborów Pruskich. Położone było po wschodniej stronie Künststraße nach Berenter (szosa do Brus, dzisiaj ul. Kościerska). Lotnisko było obszarowo dość pokaźne, gdyż sięgało od dzisiejszego Cmentarza Komunalnego do Künststraße nach Danzig und [...]

Chojnickie nekropolie pozamiejskie nieistniejące

Z pobytem wojsk napoleońskich w rejonie Chojnic wiąże się historia Krzyża Napoleońskiego. Jest to drewniany krzyż z blaszanym krucyfiksem, zlokalizowany na terenie Parku Narodowego Bory Tucholskie, przy Drodze Pilskiej (tzw. trakcie furmańskim), łączącej Drzewicz z Bachorzem w gminie Chojnice. Pierwotny krzyż postawili żołnierze armii napoleońskiej (m.in. legioniści polscy), którzy w 1812 [...]

Cmentarz francuski

Odwrót Wielkiej Armii francuskiej po klęsce w Rosji. Wielu rannych, chorych, wygłodzonych i wyczerpanych żołnierzy napoleońskich zmarło w lazarecie chojnickim i zostało pochowanych w założonym dla nich w 1813 cmentarzyku w pobliżu obecnej ulicy Igielskiej (rys. W. Gołuńska) Dawniej zmarłych grzebano na cmentarzach przykościelnych i w podziemiach kościołów – kryptach. W nich składano zwłoki [...]

Chojnice dawniej i dziś – Jeziora

Osada chojnicka powstała w wieku XII na przesmyku między Jeziorem Cegielnianym i Jeziorem Zakonnym. Życie miejskie, skupione było w obrębie rozpadających się murów i na dwóch przedmieściach: Człuchowskim i Gdańskim. Chylące się ku ruinie bramy miejskie: Młyńska i Gdańska zostały rozebrane. Podobny los dotknął część średniowiecznych murów miejskich. W połowie XIX wieku osuszono jezioro [...]

Chojnickie nekropolie – Cmentarz ruski

Piechota wojsk rosyjskich w 1762 roku: tworzyli ją grenadierzy i muszkieterzy (rys. W. Gołuńska).

Chojnickie lotnisko

Dzisiaj trudno pewnie w to uwierzyć, jednak w Chojnicach przez wiele lat funkcjonowało lotnisko. Zostało założone przed pierwszą wojną światową, w okresie zaborów Pruskich. Położone było po wschodniej stronie Künststraße nach Berenter (szosa do Brus, dzisiaj ul. Kościerska). Lotnisko było obszarowo dość pokaźne, gdyż sięgało od dzisiejszego Cmentarza Komunalnego do Künststraße nach Danzig und [...]

Kamienice południowej strony rynku 1905

Rysunek przedstawia nieistniejące kamienice południowej strony chojnickiego rynku z początku XX wieku. Wszystkie te kamienice uległy spaleniu dwa dni po zdobyciu Chojnic przez Armię Czerwoną w lutym 1945 roku. W przeciwieństwie do dnia dzisiejszego istniało tam wówczas 6 parceli o nr (od lewej) 17 – 11. Pierwsza z lewej to kamienica znanego chojnickiego kupca Juliusza […]

Budynek Starostwa Powiatowego

Zabytki Chojnic – Budynek Starostwa Powiatowego 13 września 1772, na podstawie traktatu rozbiorowego, władzę nad ziemią chojnicką przejęły Prusy. Niebawem utworzony został Powiat Chojnicki na którego czele stał starosta (niem. Landrat). Pierwszych starostów  mianował osobiście Król Prus Fryderyk II Wielki. W latach późniejszych kandydatów na starostów przedstawiał sejmik powiatowy. [...]

Kościół pojezuicki (gimnazjalny)

Dwunastego marca 1619 roku z Nowych Szkotów pod Gdańskiem do Chojnic przybyli dwaj Jezuici. Pierwotny drewniany kościół jezuicki (przeniesiony w roku 1640 z Doręgowic staraniem superiora Jerzego Halsziegera) spłonął 16 sierpnia 1712 roku. Jezuici rozpoczęli więc budowę nowego, już murowanego kościoła w roku 1718 (położenie kamienia węgielnego). Zasadniczy okres budowy kościoła, wg. projektu [...]

Dworzec kolejowy

Dla pozbawionych naturalnych dróg komunikacyjnych (morze, rzeka) Chojnic budowa w roku 1871 dworca kolejowego, a co za tym idzie włączenie do pruskiej sieci kolejowej było momentem przełomowym. Z sennego trzy tysięcznego miasteczka przekształciły się w znaczny węzeł kolejowy i dynamiczny ośrodek regionalny. Kolej ta łączyła Berlin z Gdańskiem i Królewcem w ramach Królewskich Kolei Wschodnich. [...]

Dom Mariański

Zabytkowy zespół „starego szpitala” składa się z wielu, wybudowanych w różnych okresach, budynków. Początki budowy sięgają roku 1864 kiedy to kuria biskupia w Pelplinie nabyła od prywatnych właścicieli ziemię przy jeziorze Cegielnianym. W 1867 r. gotowe były pierwotne zabudowania zakładu dla dziewcząt i sierocińca Fundacji św. Karola Boromeusza. W ramach działalności wychowawczej zakładu św. [...]

Ratusz miejski.

Rysunek przedstawia północno-wschodnią część chojnickiego rynku wraz z nowym, wybudowanym na początku XX wieku, ratuszem. Budynek miał wiele szczęścia w trakcie wyzwalania miasta w lutym 1945 roku i wraz z kamienicami północnej strony rynku, w przeciwieństwie do całej pozostałej zabudowy, przetrwał pożogę wojenną. Dzisiaj jest najbardziej rozpoznawalnym chojnickim budynkiem i symbolem miasta. [...]