niedziela, 22 maja 2022r.

dziś są imieniny: Heleny, Wieslawy, Ryty. Podaruj prezent

Historia Chojnic

Ostatnio dodane

CHOJNICKI SPRZECIW WOBEC PAKTU HITLER – PIŁSUDSKI

WG. RAPORTÓW NIEMIECKICH SZPIEGÓW W styczniu 1934 r. a więc niemalże równy rok po tym jak Adolf Hitler został kanclerzem Niemiec, Polska i Niemcy zawarły układ o nieagresji (tzw. pakt Hitler – Piłsudski) w którym obie strony wyrzekły się na okres 10 lat stosowania przemocy we wzajemnych stosunkach. Józef Piłsudski nabrał przekonania, iż Francja jest […]

30 lat Radia Weekend

Uff! Udało się! Wodziłem wzrokiem po półkach z książkami, żeby znaleźć „Bedeker chojnicki”. To jedno z trzech miejsc, gdzie można odnaleźć śladowe, ale jednak informacje związane z powstaniem Radia Weekend. Drugiego miejsca nie zdradzę, a trzecie to pamięć ludzi, którzy radio tworzyli. No, może czwartym miejscem jest jeszcze moja kopalnia zabytków. Coś tam związanego z […]

Starostwo Powiatowe

We wrześniu 1772 roku Prusy ogłosiły przejęcie władzy nad ziemiami polskimi uzyskanymi wskutek rozbioru Polski. Na terenach zagarniętych przez Prusy znalazły się Chojnice. Samorządność miejską Chojnic zlikwidowano a władzę nad miastem przejęli urzędnicy pruscy: burmistrz policyjny i burmistrz sądowy. Chojnice stały się stolicą powiatu, który obejmował południową część Pomorza Nadwiślańskiego, [...]

Stare fotografie ul. Młyńskiej

W dzisiejszym wydaniu miesięcznika Chojniczanin.pl zamieszczam dwa widoki początku ulicy Młyńskiej. Ulica wzięła swoją nazwę od młyna, który znajdował się za Bramą Młyńską (brama też wzięła nazwę od młyna). Młyn zbierał wodę z fosy miejskiej, która zasilana była od strony Jeziora Zakonnego. Obie pocztówki pochodzą z tego samego okresu (1910-1914). Kamienice widoczne na pierwszej pocztówce, [...]

Śladami inscenizacji historycznych w regionie

Historię tworzą ludzie; pamięć o faktach jest różnie odbierana i utrwalona w naszej pamięci. Szczególnym sposobem na ukazywanie wydarzeń związanych z naszym regionem są rekonstrukcje historyczne. Tą, która wpisała się w kalendarz imprez ziemi chojnickiej została rekonstrukcja szarży pod Krojantami z 1 września 1939 roku. Inscenizację spod Krojant współtworzą sceny rozgrywające się obok Pola [...]

Chojnice na fotografii lotniczej 1991 – 2021

Na lokalnym rynku wydawniczym pojawiła się pierwsza pozycja pokazująca Chojnice z „lotu ptaka”. Wydawnictwo w formacie A4, zostało zaprojektowane w formie albumu porównawczego i prezentuje te same miejsca w roku 1991 i 2021. Fotografia lotnicza ośrodków miejskich, oprócz odmiennego, bo widzianego z lotu ptaka, widoku ulic i budynków, posiada przede wszystkim ogromną wartość historyczną. [...]

Gdzie Rzym, gdzie Krym? A tu, pod nosem…

… czyli jak się okaże tym razem – całkiem blisko! Bo takie pytanie stawiane bywa w sytuacji, gdy dwie rzeczy, sytuacje, zjawiska lub miejsca nie mają ze sobą żadnego związku. U mnie w domu tego frazeologizmu używało się nawet dosyć często. Chociaż dzisiaj ja sam posługuję się nim rzadko. Zastąpiły go inne powiedzonka, ale nie […]

Chojnickie lotnisko

Dzisiaj trudno pewnie w to uwierzyć, jednak w Chojnicach przez wiele lat funkcjonowało lotnisko. Zostało założone przed pierwszą wojną światową, w okresie zaborów Pruskich. Położone było po wschodniej stronie Künststraße nach Berenter (szosa do Brus, dzisiaj ul. Kościerska). Lotnisko było obszarowo dość pokaźne, gdyż sięgało od dzisiejszego Cmentarza Komunalnego do Künststraße nach Danzig und [...]

Pasjonat nauki i badań regionalnych

Znakomitym chojnickim przyrodnikiem i pedagogiem był Ignaz Prätorius (1836-1908). Pochodził z Reszla na Warmii. Doktor fizyki Egzaminy maturalne Prätorius złożył w Braniewie i zamierzał w miejscowym seminarium przygotowywać się do stanu kapłańskiego. Ostatecznie zdecydował się na studia uniwersyteckie we Wrocławiu, gdzie w 1863 r. obronił rozprawę doktorską z fizyki. W tym mieście uzyskał też [...]

Łotewskie SS na pomorskiej ziemi

Po zajęciu Łotwy Niemcy wykorzystali antyradzieckie nastroje i stworzyli tam namiastkę powrotu do sytuacji sprzed włączenia tego kraju do ZSRR. W 1941 r. utworzono łotewski zarząd administracyjny tzw. Dyrektoriat, a z dawnych żołnierzy i policjantów, stworzono jednostki wojskowo-policyjne. Dopiero w dwa lata później Niemcy zezwolili na sformowanie jednostek wyższego rzędu. Miejscowe kręgi [...]

Oblicza szarży – kawaleria II Rzeczypospolitej

Z tradycjami kawaleryjskimi naszego regionu wiąże się szarża pod Krojantami. Od kilku lat te tradycje nabrały szczególnego charakteru. Na tzw. Polu Szarży pod Krojantami w pierwszą niedzielę września jesteśmy świadkami rekonstrukcji wydarzeń związanych z walkami 18 pułku ułanów 1 IX 1939 roku. Polskie tradycje kawaleryjskie sięgają początków państwa polskiego i związały się nierozerwalnie z [...]

Sąsiedzi

22 lipca 2021 roku zakończył się drugi etap prac archeologicznych w chojnickiej „Dolinie Śmierci”. Wykonane prace miały na celu potwierdzenie wskazanego wcześniej przez mieszkańców Chojnic miejsca w którym dokonano mordu i spalenia ciał około 800 osób w dniu 20 stycznia 1945 roku. O wynikach przeprowadzonych prac dowiemy się zapewnie z raportu Instytutu Pamięci Narodowej. Mnie […]

Sykstus Mądry

Sprawa katyńska na długie lata, jeśli nie na zawsze, podzieliła Polaków i Rosjan. Było to jedno z najohydniejszych ludobójstw w historii ludzkości. Sowieccy oprawcy bez sądu, strzałem w tył głowy, wymordowali tysiące polskich oficerów. Wśród ofiar tego ludobójstwa byli także chojniczanie. Kapitan Sykstus Mądry, oficer 66 Kaszubskiego Pułku Piechoty, a następnie 1 Batalionu Strzelców, chociaż [...]

Chojnickie nekropolie pozamiejskie nieistniejące

Z pobytem wojsk napoleońskich w rejonie Chojnic wiąże się historia Krzyża Napoleońskiego. Jest to drewniany krzyż z blaszanym krucyfiksem, zlokalizowany na terenie Parku Narodowego Bory Tucholskie, przy Drodze Pilskiej (tzw. trakcie furmańskim), łączącej Drzewicz z Bachorzem w gminie Chojnice. Pierwotny krzyż postawili żołnierze armii napoleońskiej (m.in. legioniści polscy), którzy w 1812 [...]

Cmentarz francuski

Odwrót Wielkiej Armii francuskiej po klęsce w Rosji. Wielu rannych, chorych, wygłodzonych i wyczerpanych żołnierzy napoleońskich zmarło w lazarecie chojnickim i zostało pochowanych w założonym dla nich w 1813 cmentarzyku w pobliżu obecnej ulicy Igielskiej (rys. W. Gołuńska) Dawniej zmarłych grzebano na cmentarzach przykościelnych i w podziemiach kościołów – kryptach. W nich składano zwłoki [...]