niedziela, 03 lipca 2022r.

dziś są imieniny: Jacka, Anatola, Tomasza. Podaruj prezent

Z przeszłości miasta

CHOJNICKI SPRZECIW WOBEC PAKTU HITLER – PIŁSUDSKI

WG. RAPORTÓW NIEMIECKICH SZPIEGÓW W styczniu 1934 r. a więc niemalże równy rok po tym jak Adolf Hitler został kanclerzem Niemiec, Polska i Niemcy zawarły układ o nieagresji (tzw. pakt Hitler – Piłsudski) w którym obie strony wyrzekły się na okres 10 lat stosowania przemocy we wzajemnych stosunkach. Józef Piłsudski nabrał przekonania, iż Francja jest […]

Łotewskie SS na pomorskiej ziemi

Po zajęciu Łotwy Niemcy wykorzystali antyradzieckie nastroje i stworzyli tam namiastkę powrotu do sytuacji sprzed włączenia tego kraju do ZSRR. W 1941 r. utworzono łotewski zarząd administracyjny tzw. Dyrektoriat, a z dawnych żołnierzy i policjantów, stworzono jednostki wojskowo-policyjne. Dopiero w dwa lata później Niemcy zezwolili na sformowanie jednostek wyższego rzędu. Miejscowe kręgi [...]

Oblicza szarży – początki tradycji kawaleryjskich – Księstwo Warszawskie

Z tradycjami kawaleryjskimi naszego regionu wiąże się szarża pod Krojantami. Od kilku lat na tzw. Polu Szarży pod Krojantami w pierwszą niedzielę września jesteśmy świadkami rekonstrukcji wydarzeń związanych z walkami 18 pułku ułanów 1 IX 1939 roku. Na tradycję ułańską i sukcesy militarne wpłynęło wielowiekowe doświadczenie polskiej jazdy. W historii wojskowości polskiej kawaleria zajmuje [...]

Chojnice Dawniej i Dziś – Ulica Strzelecka

Chojnice jako osada istniały już w XII wieku. Wygląd Grodu Tura jeszcze na przełomie XVI i XVII wieku niewiele się różnił od zabudowy późnośredniowiecznej. Miasto w tym czasie miało tendencje rozwojowe i jego zabudowa wyszła poza mury obronne. Rozwijające się podmiejskie wsie i pozostałe tereny przyległe przekształciły się stopniowo w przedmieścia: człuchowskie, pawłowskie, szenfeldzkie i [...]

Macki chojnickiego wywiadu

Początki Granice Drugiej Rzeczypospolitej zostały wytyczone na mocy konferencji Wersalskiej 28 czerwca 1918 roku. Wytyczone w ogniu kilkuletnich walk z Niemcami i Rosjanami, a także drogą trudnych, nierzadko dramatycznych kompromisów politycznych. Nowa Polska, poza nielicznymi wyjątkami graniczyła z państwami wrogimi. Władze w Berlinie, Moskwie i Kownie nie ukrywały, że wynik konfliktów o [...]

Bramy obronne Chojnic

Losy Chojnic związały się z panowaniem krzyżackim. W 1309 r. całe Pomorze Wschodnie, wraz z Chojnicami zostało zajęte przez Krzyżaków. Zasadniczą sprawą, o którą zadbał Zakon po zajęciu miasta, stało się jego obwarowanie. Chojnice otoczono pierścieniem murów obronnych już w okresie średniowiecza, za panowania książąt pomorskich. Zachowały się ich znaczne fragmenty. Krzyżacy, którzy opanowali [...]

Chojnickie kościoły ewangelickie w czasach Reformacji

Przewroty religijne dotyczące XVI stulecia w starostwie człuchowskim nieodwracalnie łączą się z dwoma starostami człuchowskimi, ojcem i synem Januszem i Stanisławem Latalskimi. W 1555 roku miasto Chojnice najbardziej znaczne w człuchowskim starostwie, przyjęło urzędowo wyznanie augsburskie. Pierwszym ogniskiem luteranizmu w Chojnicach był klasztor augustianów fundowany w 1356 roku, (do roku [...]

Browarnictwo w Chojnicach

Pierwsze wzmianki o chojnickich piwowarskich tradycjach pochodzą z 1436 roku, kiedy to komtur człuchowski zakazał 4 cechom chojnickim warzyć słód i piwo na sprzedaż. Księga miejska przytacza liczne zarządzenia odnoszące się do piwa. W latach 1417 – 1436, rzemieślnicy Chojniccy otrzymują Wilkierze czyli przywileje cechowe. W roku1417 otrzymują je krawcy. W 1422 tkacze, rzeźnicy, szewcy, […]

Andrzej Lorbiecki – incydenty graniczne

W lutowym numerze „Chojniczanina” z roku 2018, pisałem o incydentach granicznych na terenie placówki Straży Granicznej w Charzykowie1. Przeszukując własne materiały archiwalne o całkowicie odmiennej tematyce, natknąłem się na ciekawe zapiski, które po powiązaniu w jedną całość, pokazują mało znany incydent graniczny a jednocześnie losy wcześniej nie znanego podchorążego Wojska Polskiego. [...]

Herb Chojnic

Nazwa Chojnice wywodzi się od nazwy charakterystycznego dla okalającej miasto puszczy pospolitego drzewa iglastego – choina, w liczbie mnogiej: chojny. Pisownia miasta na przestrzeni dziejów kształtowała się w następujący sposób: Choinicia, Honitcze, Choynicze, Chonecia, Conicia, Conecium, Konazia, Konnitz, Kunitz, Conic, Konitz. Również z puszczą związany jest herb miasta, gdyż Chojnice [...]

Chojnickie obchody Świąt państwowych

W majowym wydaniu gazety pragnę państwu zaprezentować niezwykłe zdjęcie w formacie pocztówkowym z mojej kolekcji zrobione podczas defilady w 1928 r., przedstawiające dowództwo chojnickiej jednostki wojskowej jak i postać Burmistrza Alojzego Sobierajczyka (pierwszy od prawej). W miesiącu maju przypada bodajże najważniejsze państwowe święto w naszym kraju. W dwudziestoleciu międzywojennym [...]

Andrzej Lorbiecki: Operacja „Wózek” część II

Jednym z uczestników operacji „Ciotka”, którą w 1936 roku przemianowano na „Wózek”, był kierownik pociągów tranzytowych Leon Drążkowski zam. w Chojnicach przy ul.Igielskiej (dzisiaj Derdowskiego) nr 4. Rolę pośrednika przy werbunku spełniał – podobnie jak w kilku innych przypadkach – inżynier Adolf Polkowski, naczelnik Odcinka Drogowego, PKP w Chojnicach. Drążkowski rozpracowywał pociągi [...]

Andrzej Lorbiecki: Operacja „Wózek”

Pozyskanie informacji o sile i zamiarach potencjalnego przeciwnika decydowało nieraz o przetrwaniu całych społeczności. W Polsce, w dwudziestoleciu międzywojennym zadania takie realizował Oddział II Sztabu Generalnego. Prowadził on działania wywiadowcze i kontrwywiadowcze na terenie Rzeczypospolitej i poza jej granicami. W sferze jego zainteresowań, w naturalny sposób znalazły się również [...]

Andrzej Lorbiecki. Stacja pomp w Krojantach

W 1772 r. następuje pierwszy rozbiór Polski, Pomorze przechodzi pod panowanie Królestwa Prus. Miasto Chojnice zostaje przemianowane na Konitz. W tym nowym podziale administracyjnym Konitz staje się stolicą pruskiego powiatu, co podniosło rangę miasta w regionie. Pierwsza wzmianka o poprowadzeniu linii kolejowej przez Konitz, pojawiła się wraz z pierwszymi propozycjami budowy magistrali [...]

Andrzej Lorbiecki. Tajemnica nieopisanego zdjęcia.

W latach 70 XX wieku, poszukując zdjęć z września 1939r., natknąłem się na charakterystyczne zdjęcie ukazujące przemarsz kolumny pancernej. Zdjęcie jest podpisane: „Niemcy wkraczają do Polski”. To zdjęcie w różnych odsłonach pojawiało się na stronach Internetu, opisane jako „1 września 1939r. Niemcy przekraczają granice Polski”, jednak nigdzie nie znalazłem jakiegokolwiek opisu gdzie mogło by [...]