Pierwszy rok nowej kadencji

Niedługo minie rok od wyborów samorządowych i możemy pokusić się o pewne podsumowanie tego pierwszego mijającego roku. Chciałbym przypomnieć, że w odróżnieniu od poprzednich kadencji, które trwały po cztery lata mamy przed sobą kadencję pięcioletnią, czyli wybory odbędą się jesienią 2023 roku. W Chojnicach realizujemy trzy wielkie projekty, których stan realizacji chciałbym opisać w poniższym artykule.

Pierwszy projekt, to poprawa bilansu wód opadowych i roztopowych dla miasta Chojnice. Jest to największy w województwie pomorskim program mający uporządkować gospodarkę wodami opadowymi i roztopowymi. Realizując ten program, budujemy zbiorniki retencyjne, nowe kolektory deszczowe oraz wymieniamy stare kolektory o mniejszej średnicy na kolektory o większej średnicy. Duża ilość środków finansowych pochłania również tzw. przywrócenie stanu pierwotnego dróg i chodników. Stosujemy zasadę, według której przywracamy jezdnię i chodniki na całych szerokościach, czyli powstają nowe ulice. Program, który opisuję będzie realizowany do września 2022 roku. Jest on niestety bardzo uciążliwy dla mieszkańców, ponieważ wiąże się z czasowym zamykaniem skrzyżowań i ulic, jak również wprowadza niedogodności związane z dojazdem do swojej posesji. Chcąc jednak w Chojnicach budować kolejne nowe ulice, chcąc uporządkować spływ wód deszczowych, zmuszeni jesteśmy przeżyć wspólnie ten trudny okres i bardzo Państwa proszę o dalszą, do końca 2022 roku wyrozumiałość. Data zakończenia tej inwestycji jest niesamowita, ponieważ będą to same dwójki – 2022 r. Jesteśmy już po doświadczeniach związanych z zamknięciem Ronda Solidarności, skrzyżowania Dworcowa – Łużycka, przywróciliśmy już kilkanaście ulic na osiedlu Kolejarz, trwają prace na ul. Prochowej, a w następne ulice będziemy wchodzić sukcesywnie. Nawet najlepsze planowanie harmonogramu realizacji tej inwestycji może napotkać na różne okoliczności i zdarzenia, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Tak było w przypadku Ronda Solidarności, gdzie napotkaliśmy przeciskając się z olbrzymią rurą stalową na różne przeszkody i niezinwentaryzowane sieci, które wydłużyły realizację naszego planu. Oprócz tego, zapanował w Polsce taki czas, kiedy niektórzy dostawcy materiałów – nawet płacąc im gotówką – nie wywiązują się z terminów dostaw. Mam tutaj na myśli tzw. ściek kamienny montowany przy Rondzie Solidarności. Rondo otworzyliśmy z przeszło dwumiesięcznym opóźnieniem. Skrzyżowanie Dworcowa – Łużycka uruchomimy po dwóch tygodniach zamknięcia i wyeliminujemy skręt w lewo z Dworcowej na Towarową i ta decyzja udrożni ciąg komunikacyjny na linii Dworcowa – Rondo Przemysłowe. Mieszkańcy chcący się skomunikować z fragmentem Towarowej od Dworcowej do Warszawskiej, będą zmuszeni korzystać z ulicy Warszawskiej lub Łanowej. Mogę już również poinformować, że zakończyliśmy procedury przetargowe i mamy wykonawców na wszystkie etapy realizacji tego programu. Planowaliśmy wydatek 70 mln zł, a na skutek wzrostu cen towarów i kosztów pracy, zadanie to zakończy się wydatkowaniem kwoty przeszło 90 mln zł. Mamy nadzieję otrzymać dodatkowe ok. 6 mln zł dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego. Inwestycja do końca będzie bardzo uciążliwa, ale będzie procentowała w kolejnych latach. Przed nami budowa trzeciego największego zbiornika tzw. zbiornika Sobierajczyka, który odciąży Park 1000-lecia i stworzy perspektywę powiększenia Parku i da również miastu kolejny akwen wodny.

Drugim wielkim projektem unijnym jest budowa węzła integracyjnego- transportowego. Jest to zadanie historyczne, które podnosi prestiż Chojnic, a co najważniejsze daje w przyszłości możliwość komunikowania naszego miasta nie tylko z Trójmiastem, ale również z innymi miastami i miejscowościami w Polsce. Zadanie to zostało podzielone na kilka etapów. Pierwszy etap, to budowa dworca autobusowego, dworca z prawdziwego zdarzenia, którego nigdy w Chojnicach nie było. Przetarg na budowę tegoż dworca i ścieżek rowerowych łączących dworzec z centrum miasta wygrała Firma Marbruk za 12,5 mln zł. Obecnie budujemy ścieżki rowerowe, mamy też projekt dworca, którego budowa rozpocznie się jesienią tego roku i ma zakończyć się w październiku 2020 r. Przebrnęliśmy przez bardzo trudne uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Zmieniliśmy projekt przebiegu ścieżki rowerowej na ul. Towarowej chroniąc 35 lip i w mojej ocenie nic nie stoi na przeszkodzie, aby ten etap zrealizować. Oprócz dworca i ścieżek rowerowych powstaną też parkingi od strony ul. Towarowej i Nad Dworcem, które będą monitorowane.

Druga część tego zadania, to budowa przejścia podziemnego łączącego dworzec autobusowy z obecnym dworcem kolejowym. To zadanie realizuje spółka państwowa Polskie Linie Kolejowe S.A. Jesteśmy już po przetargu. Tunel podziemny w ciągu jednego roku za kwotę 17,5 mln zł wykonuje firma Mosty Gdynia. W przejściu zainstalowana będzie winda, a wystrój tego przejścia podlega również uzgodnieniom z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Tutaj muszę dodać, że pozostałe perony i przejścia podziemne będą modernizowane ze środków państwowych w ramach modernizacji linii kolejowej nr 203 – najprawdopodobniej w latach 2023-2027.

Trzecią częścią tego zadania, jaką realizujemy my jako miasto jest budynek główny dworca. Projekt wykonuje dla nas warszawskie biuro projektowe i dokładnie w październiku przyszłego roku uzyskamy pozwolenie na budowę, ogłosimy przetarg i prace rozpoczną się zimą na przełomie 2020/2021 r. Termin realizacji odrestaurowania i modernizacji głównego budynku dworca to jesień 2022 r. W obszarze przed budynkiem dworca, gdzie dzisiaj funkcjonuje nasz dworzec autobusowy powstaną nowe miejsca parkingowe i ciągi pieszo-rowerowe. Szacujemy, że koszt realizacji tego zadania wyniesie ok. 20 mln zł. Kolejną częścią tego zadania jest program miejski rower, który doprowadzi do powstania siedmiu stacji rowerowych w mieście Chojnice z główną stacją na terenie dworca kolejowego. To zadanie będziemy realizować w latach 2021 – 2022. Koszt realizacji ok. 5 mln zł.

Reasumując do końca 2022 r., a więc na rok przed kolejnymi wyborami, albo inaczej, pod koniec czwartego roku obecnej kadencji, to zadanie będzie wykonane. Dodam, że w realizacji obu tych wielkich zadań korzystamy ze środków unijnych i musimy mieć świadomość, że gdyby nie pomoc UE, to Chojnic nigdy nie byłoby stać na realizację tak dużych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Trzecim projektem unijnym realizowanym przez miasto jest Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej. W ramach tego zadania, które również podzielone jest na części wykonaliśmy już nową część ul. Subisława, która połączyła „starą Subisława” z ul. Towarową. Zbudowaliśmy obiekt na cele społeczne przy ul. Dworcowej, który za kilka miesięcy oddany zostanie do użytku. Projektujemy ul. Rolbieckego, którą zrealizujemy w przyszłym roku oraz prowadzimy prace projektowe w obrębie Wzgórza Ewangelickiego, które wykonane zostaną w 2021 lub 22 roku. Program rewitalizacji obejmuje też modernizację części wspólnych i zagospodarowanie otoczenia 26 budynków spółdzielni mieszkaniowej i wspólnot mieszkaniowych położonych na obszarze Dzielnicy Dworcowej. Pierwsze prace rozpoczęły się przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Warszawska 20 i Dworcowej 28, a kolejne będą inicjowane z końcem tego roku oraz na początku przyszłego. Realizacja tego programu oprócz budowy nowego obiektu i dwóch ulic przyczyni się do poprawy jakości przestrzeni publicznych na zdegradowanym obszarze Dzielnicy Dworcowej. Wartość tego projektu to ok. 10 mln zł.

Chciałbym Państwa zapewnić, że ja osobiście i mój zespół urzędników oraz radni Rady Miejskiej dołożymy wszelkich starań, aby prace w ramach realizacji tych trzech programów przebiegały systematycznie, ale najważniejsze jest to, że mamy perspektywę ich ukończenia i po raz kolejny doprowadzimy do bardzo korzystnych zmian w przestrzeni miejskiej. W kolejnym artykule, za miesiąc, przekażę Państwu informację o innych inwestycjach miejskich, które realizujemy z własnych środków.

Arseniusz Finster
Burmistrz Chojnic

przez Redakcja Chojniczanin.pl

Reklama

pompy ciepła chojnice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.