Chojnickie kasyna cz. 1

W wyniku I rozbioru Polski Prusy przejęły władzę na Pomorzu 13 września 1772 r. wprowadzając równocześnie podział administracyjny prowincji Prusy Zachodnie. Największym z siedmiu powołanych powiatów był powiat chojnicki. Rząd Pruski postanowił ulokować w Chojnicach garnizon, który miał być gwarantem ładu i bezpieczeństwa w tak wielkim powiecie. W sąsiedztwie budynku byłego kolegium
jezuickiego w latach 1784-1786 przy Nowym Mieście (dzisiejsza ulica Nowe Miasto) dla garnizonu chojnickiego wybudowano system pawilonów żołnierskich z budynkami dla żołnierzy, dowództwa i administracji, kasyno, pomieszczenia gospodarcze, szopy na sprzęt i stajnie dla koni. Jednakże aż do 1847 r. brak jest jednoznacznych i bezpośrednich informacji o kwaterujących w Chojnicach pruskich oddziałach wojskowych. Pierwsza wzmianka pojawia się w roku 1810, donoszono, że w pomieszczeniach koszarowych, które podczas wojny z Francją użytkowane były przez wojska francuskie, znajdował się lazaret wojskowy. Pośrednio, świadczyłoby to, że po tej wojnie, w Chojnicach rozlokowany był jakiś garnizon wojskowy.Stały garnizon wojskowy Chojnice otrzymały w dniu 8 września 1861 r. Przybył tutaj z Królewca 1 battalion fizylierów z 14 Pułku Piechoty. W związku z tym miasto zbudowało budynek dla ćwiczeń (późniejsza stodoła ochotniczej straży pożarnej przy pl. Piastowskim) a na północ od miasta strzelnicę (Łukomie). Dokonano także remontu koszar chojnickich.

Koszary przy Nowym Mieście

Nie wiadomo jak długo kasyno funkcjonowało w koszarach, nowe kasyno wybudowano na przedmieściu Człuchowskim w miejscu dzisiejszego skrzyżowania ul. Młyńskiej i Strzeleckiej. Kasyno to funkcjonowało do roku 1850 a właścicielem kasyna był budowniczy miejski Fryderyk Christian Boetcher. Kasyno rozebrano a na jego fundamentach w 1878 roku, zbudowano budynek dzisiejszego sądu. Władzom miejskim Chojnic, z reparacji wojennych w 1871 roku, które otrzymały Prusy, udało się zaciągnąć na korzystnych warunkach kredyt w wysokości 800 tyś marek, który przeznaczono na rozbudowę miasta. Z tych właśnie środków, w 1895 roku przy ul. Ceynowy miasto wybudowało Zakład Poprawczy, oraz osiem domów mieszkalnych wraz z zabudowaniami gospodarczymi, które przeznaczono dla jego załogi. Przy zbiegu ulic Ceynowy i Kościerskiej wybudowano Dom pracy Dobrowolnej tzw. Hilmarshof, nazwa pochodzi od fundatora Hilmara. Podczas I wojny światowej 1914 – 1918, budynek szkoły przeznaczony był na szpital wojskowy.

Kasyno i koszary ułańskie

Po licznych reorganizacjach, na mocy rozkazu wiceministra spraw wojskowych z dnia 03.03.1920 r., na granicy zachodniej rozpoczęła służbę formacja Strzelców Granicznych podporządkowana organizacyjnie Ministerstwu Spraw Wojskowych. Podział taktyczny Strzelców Granicznych oparty został na organizacji wojsk kawaleryjskich. W ten sposób szwadron zapasowy 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich, który przybył do Chojnic i wszedł w skład 4 Pułku Strzelców Granicznych, jako koszary otrzymał szkolny budynek po byłym szpitalu wojskowym. Szwadron ten w naszym rejonie ochraniał nową, powstałą na podstawie konferencji Wersalskiej, granicę państwa. W narożnym budynku, zakwaterowano oficerów i urządzono kasyno. Ułanów umieszczono w podłużnym budynku obok. Teren lotniska służył ułanom za plac ćwiczeń. To na nim (w rejonie dzisiejszej rozdzielni prądu) wybudowano stajnie dla koni. Rzekomo w 1923 roku stajnie wraz z końmi spłonęły, lecz nie ma na to dowodów. Sytuacja na froncie wschodnim wymusiła na władzach centralnych państwa decyzję, by od połowy czerwca 1920 r. rozpocząć przerzucanie dobrze wyszkolonych i zorganizowanych jednostek Strzelców Granicznych z granicy zachodniej na front wschodni, jednak chojnickiego szwadronu ta reorganizacja nie dotknęła. Ułanów w połowie roku 1921 przeniesiono do Wilna, a budynki zwrócono Zakładowi Poprawczemu.

”Dom oficerski”, gdzie mieściło się kasyno oficerskie

Następne kasyno powstało dopiero po odzyskaniu niepodległości i sprowadzeniu do Chojnic wojsk polskich. W 1921 r, do Chojnic przybył jeden batalion 66 Kaszubskiego Pułku Piechoty im. Marszałka Piłsudskiego, (od zakończenia działań wojennych pułk stacjonował w Toruniu), który w marcu 1926 r, został wyłączony z macierzystego pułku i przemianowano go na 1 Batalion Strzelców, który aż do wybuchu II wojny światowej pozostał w Chojnicach. Częściowo zasiedlił koszary przy ul. Nowe Miasto i budynki wybudowane pierwotnie, na szpital (1917r.) przy ul.Świętopełka (tzw. białe koszary). Kasyno oficerskie rozlokowano w budynku tzw. „domu oficerskim” przy wewnetrznej ulicy koszar od 1920 roku, niedostępnej dla mieszkańców Chojnic (dzisiaj Świętopełka nr.6). Po zasiedleniu, w 1936 roku czerwonych koszar przy ul. Świętopełka, wojsko opuściło XVIII wieczny obiekt przy ul. Nowe Miasto. Po pewnym czasie kasyno przeniesiono na narożnik ulicy Dworcowej i Warszawskiej do budynku po byłym hotelu „Reichshof”. Krótko przed wybuchem II wojny światowej kasyno oficerskie ponownie przeniesiono na teren koszar.

Hotel „Reichshof”

Andrzej Lorbiecki
Pasjonat chojnickiej historii. Autor licznych artykułów, książek i publikacji naukowych.

przez redakcja

Reklama

pompy ciepła chojnice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.