Chojnickie lotnisko

Dzisiaj trudno pewnie w to uwierzyć, jednak w Chojnicach przez wiele lat funkcjonowało lotnisko. Zostało założone przed pierwszą wojną światową, w okresie zaborów Pruskich. Położone było po wschodniej stronie Künststraße nach Berenter (szosa do Brus, dzisiaj ul. Kościerska). Lotnisko było obszarowo dość pokaźne, gdyż sięgało od dzisiejszego Cmentarza Komunalnego do Künststraße nach Danzig und Königsberg (szosa do Gdańska i Królewca, dzisiaj ul. Gdańska). Hangar lotniska usadowiony był w miejscu dzisiejszych Ogrodów Działkowych „Żwirki i Wigury”. W okresie zaborów lotnisko zwano „Hilmarshof” – (Dwór Hilmara).

Po odzyskaniu niepodległości w 1920 roku, teren lotniska przeszedł w ręce Polskie. Gazeta Gdańska z 5 kwietnia 1921 r. pisała: „Związek lotniczy Chojnice – Bydgoszcz – Poznań. Pomiędzy Chojnicami, Bydgoszczą i Poznaniem ma się utworzyć regularny ruch lotniczy ze wzglądu na zły związek kolejowy do wnętrza Rzeczypospolitej Polskiej, a zwłaszcza między miastami prowincjonalnemi obu województw. Wedle wypracowanego już projektu ma codziennie jeden latawiec odlecieć i to z Chojnic o godz 4,30 po południu, a przybędzie do Bydgoszczy o 5,15. Do poznania o 6,45. Z Poznania latawiec odleci o godz. 9,00 przed południem i przybywa tu o godz ½ 2-giej po południu. W latawcach mają miejsce cztery osoby, oprócz tego będą przewoziły listy do miast wymienionych. Pierwszy latawiec oczekuje się tu w piątek około 2 po południu i to na starym placu lotniczym. Za 200 marek można przejechać się latawcem dookoła miasta”.

Zdjęcie lotnicze obiektu na lotnisku polowym z 1945 r., brak pruskiego hangaru

Na części terenu lotniska zorganizowano plac ćwiczeń dla szwadronu zapasowego 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich, który wszedł w skład 4 Pułku Strzelców Granicznych, ochraniający nowo powstałą granicę państwa Polskiego z Niemcami. Koszary i kasyno usytuowane były po drugiej stronie szosy (narożne czerwone budynki przy ul Kościerskiej i Ceynowy). Prawdopodobnie na lotnisku (rejon rozdzielni prądu) zostały zbudowane stajnie, które w 1923 roku spłonęły, lecz nie ma na to żadnych dowodów prócz jedynego zapisu u Franciszka Pabicha w Małym leksykonie Chojnickim. W 1921 roku do Chojnic sprowadzono jeden batalion 66 Kaszubskiego Pułku piechoty im. Marszałka Piłsudskiego, który w marcu 1926 roku został wyłączony z macierzystego pułku i przemianowano go na 1 Batalion Strzelców, który aż do wybuchu wojny pozostał w Chojnicach jako macierzysta jednostka miasta. W 1930 roku na terenie placu ćwiczeń wybudowano nowoczesną strzelnicę dla Chojnickiego batalionu. Cały plac wykorzystywany był jako plac ćwiczeń dla batalionu.

Obiekt i nałożona mapa magazynów hurtowni

Po wybuchu II wojny światowej, kiedy Chojnice zostały zajęte przez okupanta, część terenu lotniska oraz strzelnicę, Niemcy wykorzystywali jako plac dla ćwiczeń swoich żołnierzy. Około roku 1944 w rejonie dzisiejszej hurtowni wybudowano duży obiekt, obsługujące lotnisko polowe. Baraki obiektu przeznaczone były dla obsługi a na plac dla pojazdów i na silosy do paliwa samolotowego. Wybudowano specjalnie wydzielony obszar na skład bomb (bomboskład), który był ogrodzony podwójnym ogrodzeniem. W tym czasie najprawdopodobniej zlikwidowano Pruski hangar, gdyż na zdjęciach z 1945 r. już nie widnieje. Nie wiemy, jakiego typu samoloty tu lądowały, jednak wyraźne ślady lądowań i startów, wskazują na dużą częstotliwość lotów.

Samolot PO-2 oraz AN-2

Lotnisko uległo likwidacji w 1945 roku, jednak jego teren wykorzystywano do pokazów oraz lotów wycieczkowych. W latach 50-tych XX w. były to radzieckie PO-2 a w latach 70-tych, polskie dwupłatowe AN-2 „kukuruźniki”, popularnie zwane Antkami.

Po wojnie, w 1950 roku, teren lotniska wykorzystywany był jako plac ćwiczeń dla stacjonujących w mieście wojsk z jednostki wojskowej 2672 – 31 Pułku Artylerii Pancernej, oraz sprowadzonej w 1956 roku, 116 Pułku Artylerii Hałbic. Strzelnica i plac ćwiczeń użytkowane były do roku 1957, kiedy to Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało koszary miastu. Ze strzelnicy korzystały jeszcze do początku lat 90 XX w. MO, Służby Więziennictwa, Służby Ochrony Kolei oraz Liga Obrony Kraju.

Pozostałości po silosie paliwowym

Do dzisiaj zachowały się ruiny podstawy jednego z silosów paliwowych, znajdują się one przy płocie działek ogródkowych.

przez Redakcja Chojniczanin.pl

Reklama

pompy ciepła chojnice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.