Gdy rodzic ma utrudniony kontakt z dzieckiem…

W jaki sposób można uregulować kontakty z dzieckiem?

Aplikantka radcowska Klaudia Nica-Schulz*:

Rodzice mogą ustalić kwestię kontaktów z dzieckiem w drodze porozumienia, jak również ugody zawartej przed mediatorem, zaś w przypadku braku konsensusu o kontaktach orzeka sąd. Sprawa najczęściej toczy się na wniosek rodzica domagającego się ustalenia kontaktów. Co istotne, kontakty z dzieckiem mogą zostać uregulowane również w wyroku rozwodowym jego rodziców.

W jaki sposób sąd ustala zakres kontaktów z dzieckiem?

Sąd opiekuńczy, orzekając o kontaktach dziecka z rodzicami, bierze pod uwagę dobro małoletniego oraz jego rozsądne życzenia, w szczególności przykładając wagę do stanowiska wyrażonego przez dziecko. Sprawa dotycząca kontaktów powinna być oparta przede wszystkim na potrzebach dziecka oraz rozeznaniu w relacji łączącej go z rodzicem.

W orzeczeniu sąd opiekuńczy w sposób możliwie precyzyjny ustala zasady realizowania kontaktów, w szczególności określając ich terminy oraz godziny – nie tylko w „normalnym” tygodniu, lecz także m.in. w okresie Świąt Wielkanocnych, Świąt Bożego Narodzenia, wakacji letnich, ferii zimowych, długich weekendów itp. Kontakt rodzica z dzieckiem może być osobisty, ale również za pośrednictwem urządzeń i środków technicznych komunikowania się na odległość.

Czy w sprawach o uregulowanie kontaktów z dzieckiem wydawane są opinie przez biegłych?

Opinia biegłego może mieć kluczowe znaczenie. W Polsce działają opiniodawcze zespoły specjalistów sądowych, których zadaniem jest m.in. sporządzanie opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich. Dowód z tych opinii jest przeprowadzany głównie w sytuacjach konfliktowych, gdy rodzice nie są w stanie dojść do porozumienia, a jego celem jest ochrona interesu dziecka.

Czy istnieje możliwość zabezpieczenia kontaktów rodzica z dzieckiem na czas trwania postępowania?

Oczywiście.

Składając wniosek o uregulowanie kontaktów rodzica z dzieckiem, dodatkowo można wnieść o ich zabezpieczenie, w szczególności gdy zachodzi uzasadniona obawa utrudniania ich realizacji, np. przez drugiego rodzica. Powyższe uchroni zarówno rodzica, jak i dziecko przed ograniczaniem kontaktów w trakcie postępowania sądowego. Składając do sądu wniosek o zabezpieczenie kontaktów, należy uprawdopodobnić roszczenie oraz interes prawny, a także wskazać precyzyjnie określony harmonogram.

Jakie dowody warto przedłożyć w sprawie o ustalenie kontaktów?

W toku postępowania mogą być wykorzystane różnego rodzaju środki dowodowe. Oczywiście kluczowy stanowi opinia sporządzona przez opiniodawczy zespół sądowych specjalistów, ale również fotografie, nagrania, wiadomości SMS, a także zeznania świadków, którzy są w stanie opisać relacje rodzica z dzieckiem, jak również umiejętności opiekuńczo-wychowawcze rodziców.

Dziękuję za rozmowę.

Jacek Klajna

przez Redakcja Chojniczanin.pl

Reklama

pompy ciepła chojnice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.