Sąd Powiatowy – rok 1925

Wraz z lokacją miasta na prawie chełmińskim samorząd miejski otrzymał uprawnienia sądownicze. Przywilej ten potwierdził w roku 1593 Król Zygmunt III. W roku 1727 utworzono w Chojni- cach sąd papilarny zajmujący się sprawami podziału schedy spadkowej, a w 1744 sąd wetowy (organ Rady Miejskiej, nadzo- rujący sprawy policyjno-handlowe). Chojnice były także sie- dzibą sądu ziemskiego dla powiatu człuchowskiego, który swy- mi kompetencjami obejmował włości szlachty jak i wsie kró- lewskie. Po przejęciu ziemi chojnickiej przez władze pruskie w roku 1785 powołano Sąd Powiatowy, który rozporządzeniem z dnia drugiego stycznia 1849 roku uzyskał statut sądu I in- stancji. Trzydzieści lat później 23 września 1879 r. oddano do użytku obecny budynek Sądu. Pierwszego października tego samego roku powstał Sąd Okręgowy (Amtsgericht) dla powiatu chojnickiego jako sąd I instancji oraz sąd ziemski(Landes- gericht) jako sąd II instancji dla powiatów chojnickiego, człuchowskiego, złotowskiego i tucholskiego. Po odzyskaniu niepodległości w Chojnicach istniał czterowydziałowy Sąd Okręgowy obejmujący powiaty chojnicki, kościerski, sępoleń- ski, starogardzki, tczewski i tucholski. W Starogardzie Gdańskim funkcjonował wydział zamiejscowy. Wybudowany w roku 1879 budynek sądu mocno ucierpiał w lutym 1945 roku. Pożar strawił całe wnętrze budynku pozostawiając tylko ściany zew- nętrzne. Po wojnie, do czasu odbudowy budynku w roku 1950, siedzibą sądów okręgowego i grodzkiego oraz pro- kuratury, stała się kamienica spółdzielni mieszkaniowej przy ulicy Człuchowskiej 31. Niestety poziom realizmu odbudowy budynku pozostawia wiele do życzenia. Charakteryzujący się wieloma elementami stylowymi budynek „uproszczono” zgodnie z filo- zofią PRL-u – „szybko, tanio i byle jak”. W okresie powo- jennym sąd chojnicki przechodził wiele reform i reorganiza- cji stając się: sądem grodzkim, powiatowym lub rejono-wym.

przez Jacek

Reklama

pompy ciepła chojnice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.