Samorządowe perspektywy

Minęło trochę czasu od wyborów. Próbujemy określić źródła finansowania inwestycji, o których mówiliśmy podczas kampanii wyborczej .W mojej ocenie są trzy perspektywy, które w konsekwencji mogą być źródłem finansowania zaplanowanych przedsięwzięć.

Perspektywa pierwsza: Unia Europejska – do roku 2029 środki są już określone, dedykowane poszczególnym obszarom tematycznym. Miasto Chojnice będzie mogło zainwestować w Adaptację do zmian klimatu (ok. 1,03 mln euro), Efektywność energetyczną (ok. 2,4 mln euro), Mobilność (ok. 4,9 mln euro).

Drugą perspektywą finansowania inwestycji jest Krajowy Plan Odbudowy. Są to olbrzymie środki, które nasz kraj pozyskał w formie dotacji i tanich pożyczek również z Unii Europejskiej. Niestety do dzisiaj nie ma jeszcze czytelnych informacji w jaki sposób samorządy będą mogły sięgać po pieniądze z KPO.

Trzecia perspektywa. Moim zdaniem najważniejsza, to reforma źródeł finansowania samorządów terytorialnych. Taka reformę zapowiedział pan premier Donald Tusk i założenia tej reformy zostały już przedstawione. Są to założenia, dzięki którym dochody samorządów mają wzrosnąć, dzięki czemu nastąpi powrót do normalności, a przez normalność rozumiem zdolność do generowania z dochodów środków finansowych na wkłady własne do inwestycji unijnych i środków na realizacje innych inwestycji. Dzisiejsza rzeczywistość jest taka, że np. na oświatę wdajemy 79 mln zł i otrzymujemy tylko 40 mln zł subwencji. Tak więc samorząd musi dołożyć ok. 40 mln zł, a w mojej ocenie nie powinien dokładać nic. Gdyby odzyskać te pieniądze, to mielibyśmy pokaźny zastrzyk inwestycyjny. Oczywiście zwiększenie dofinansowania samorządów wiąże się ze zmniejszeniem ilości pieniędzy w budżecie państwa. To będzie bardzo trudna reforma, ponieważ priorytetem dla rządu będzie bezpieczeństwo i obronność. Bez tej reformy jednak samorządy nie będą mogły inwestować. Nastąpi stagnacja i brak rozwoju społeczno-gospodarczego. Przy takiej diagnozie mogę jednoznacznie stwierdzić, że stworzenie tej perspektywy dla samorządu jest najważniejsze. W środowisku samorządowym jest to temat wiodący i nie ukrywam ze będzie on determinował ocenę rządu pana premiera Tuska.

Mając trzy perspektywy przeanalizujmy co chcemy w Chojnicach zrealizować.

Temat 1: Warsztaty Terapii Zajęciowej i Centrum Opiekuńcze. Wspólnie Gmina Chojnice, miasto Chojnice i powiat chojnicki kupiły budynek PKO BP przy ul. Kościerskiej. Sfinansowaliśmy projekt, którego wartość kosztorysowa wynosi ok. 17 mln zł. Bez realizacji wyżej opisanych perspektyw finansowych nie mamy żadnej szansy na jego realizację, a jest to zadanie priorytetowe.

Temat 2: Uzbrojenie i inwestycja na osiedlu Metalowiec. Mamy gotowy projekt, którego wartość kosztorysowa to ok. 30 mln zł. Planujemy sięgnąć po pieniądze z KPO. Jeżeli nie będzie perspektywy drugiej i trzeciej, to inwestycja ta nie będzie mogła być zrealizowana.

Temat 3: Budowa węzła Nieżychowice (połączenie drogi 212 z drogą krajową 22). Kończymy budowę zachodniego obejścia, które nie ma pełnego połączenia, a z naszą obwodnicą południową pojawiły się bardzo optymistyczne informacje z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o tym, że zadanie to może wejść do planu inwestycji. Jest to bardzo ważna inwestycja, która otwiera tereny przemysłowe i usługowe. W jej realizacji bardzo ważna jest trzecia perspektywa i środki rządowe.

Temat 4: Budowa hali widowiskowo-sportowej oraz rozbudowa i modernizacja obiektów Chojnickiego Klubu Żeglarskiego. Jest to bardzo ambitne zadanie, które może być zrealizowane tylko i wyłącznie wtedy, kiedy sytuacja ekonomiczna samorządu ulegnie poprawie i otworzą się wskazane przeze mnie perspektywy finansowe.

Wymieniłem tylko kilka najdroższych inwestycji, ale z tej analizy widzą Państwo, że samorząd sięga po środki zewnętrzne. Optymistycznie mogę powiedzieć, że jesteśmy doświadczeni w takich działaniach i odnieśliśmy w przeszłości wiele sukcesów. Ale żeby odnieść kolejny sukces muszą być realne perspektywy.

przez redakcja

Reklama

pompy ciepła chojnice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.