UWAGA !!! Zmiany w organizacji ruchu drogowego na terenie miasta Chojnice w roku 2019

Zmiany organizacji ruchu obowiązujące na koniec kwietnia bieżącego roku.

Inwestycje:

  1. „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów”.
  2. „Budowa ścieżek rowerowych, przebudowa ul. Towarowej oraz budowa dworca autobusowego i przebudowa ul. Nad Dworcem w formule „zaprojektuj i wybuduj” na terenie miasta Chojnice w ramach projektu pn.„ Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”

1.DO 20 CZERWCA ul. Sukienników

-Zamknięty został odcinek ul. Sukienników pomiędzy Rondem Solidarności a ul. Grobelną (postój taksówek).

-Postój taksówek przeniesiony został na tymczasowo nieczynną zatokę autobusową przy ul. Sukienników.

-Ruch pieszo-rowerowy w tym rejonie odbywa się bez większych przeszkód.

-Dojazd do marketu Biedronka, drogerii Natura, Apteki poprowadzony jest ul. Grunwaldzką, ruch w obu kierunkach z zakazem postoju

2. DO KOŃCA MAJA – ul. Łanowa.

-Na całej długości ulicy wprowadzono zakaz postoju. Mieszkańcy mają możliwość dojazdu do nieruchomości.

-Bezwzględny zakaz ruchu obejmuje odcinki ok. 50 m, gdzie prowadzone są prace związane z budową kolektorów deszczowych.

3. OD POŁOWY MAJA DO KOŃCA LIPCA – ul. Kaszubska i Łużycka.

-Bezwzględny zakaz ruchu będzie obejmował odcinki o długości ok. 50 m.

-Będzie możliwy dojazd do firm i instytucji zlokalizowanych w tym rejonie.

-Roboty rozpoczną się na skrzyżowaniu ul. Kaszubskiej i Łużyckiej i stopniowo będą się przenosić w ul. Łużycką.

-Budowa kolektora deszczowego w ul. Kaszubskiej rozpocznie się po wybudowaniu kolektora w Al. Brzozowej.

4. OD POŁOWY MAJA DO KOŃCA 2019 R. – ul. Towarowa

Na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Subisława budowa kanalizacji deszczowej oraz budowa ciągu pieszo – rowerowego z przebudową jezdni na całej długości ulicy.

5. MAJ – Rondo Solidarności

Prowadzone będą roboty budowlane związane z przewiertem pod Rondem Solidarności.

Zamknięty będzie na ul. Człuchowskiej dojazd do ronda od strony Człuchowa oraz wylot z ronda na ul. Sukienników. Dodatkowo na tym etapie wykonywane będą roboty wzdłuż ciągu pieszo – rowerowego na ul. Sępoleńskiej od ronda do zjazdu na stację paliw.

6. MAJ – ul. Pomorska i Zawiszy Czarnego

-ul. Pomorska na odcinku od skrzyżowania z ul. Błękitnej Armii do ul. Czynu Zbrojnego Kolejarzy jest wyłączona z ruchu w związku z odtwarzaniem nawierzchni.

-Wyłączenie z ruchu ul. Zawiszy Czarnego w związku z odtworzeniem nawierzchni.

7. BRZOZOWA III – IV KWARTAŁ 2019 R.

-Budowa kolektora deszczowego w ul. Brzozowej zostanie zsynchronizowana z budową lewoskrętu do marketu Dino w celu uniknięcia kilkukrotnego zamykania przejazdu Al. Brzozową (prawdopodobnie 3-4 kwartał bieżącego roku).

-Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Angowickiej i Sędzickiego przewidziana jest w 2020 r.

8. 2020 r. – Budowa kd w ul. Angowickiej, Sędzickiego i Dworcowej

9. LIPIEC/SIERPIEŃ 2019 R.

-Budowa kolektora deszczowego w ul. Pokoju Toruńskiego, Kwiatowej.

10. OD 01 WRZEŚNIA DO 30 PAŹDZIERNIKA – ul. Sępoleńska

Budowa kolektora deszczowego w przebiegu ciągu pieszo – rowerowego i chodnika od zjazdu do stacji paliw do Placu Piastowskiego. Dojazd do stacji paliw będzie możliwy w tym czasie tylko od strony ul. Grunwaldzkiej. Ograniczony tez będzie ruch pieszy i rowerowy, który będzie kierowany na przeciwną stronę ul. Sępoleńskiej.

Na terenie miasta rozstawiane są znaki drogowe informujące o zmianach. Prosimy, aby zwracać na nie uwagę i nie jeździć na pamięć.

Przedstawione powyżej terminy są wstępnymi i mogą ulec zmianie.

Informujemy, iż równolegle trwa budowa ścieżek rowerowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżek rowerowych, przebudowa ul. Towarowej oraz budowa dworca autobusowego i przebudowa ul. Nad Dworcem w formule „zaprojektuj i wybuduj” na terenie miasta Chojnice w ramach projektu pn.„ Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko – Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”. Kończą się prace w ul. Wyszyńskiego. Od dnia 06.05.2019 r. rozpoczyna się budowa ścieżek w Al. Brzozowej gdzie będą występować czasowe utrudnienia w poruszaniu się po ciągach pieszych i czasowe zamknięcia odcinków pasa ruchu w związku z układaniem krawężników, wpustów ulicznych i dostawą materiałów na plac budowy.

W sprawach pilnych dotyczących omówienia ewentualnych dojazdów prosimy o kontakt telefoniczny z wykonawcami inwestycji:

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Jan Burglin tel. 608 359 129

Mazur – Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych – kierownik budowy Bartosz Krych tel. 694 403 388, Maciej Senicki tel. 5017 334 617 (budowa kd w ul. Sukienników, Człuchowskiej, Kwiatowej i Pokoju Toruńskiego)

Marbruk Sp. z o.o. – kierownik robót Józef Zakrzewski tel. 504 081 022 (budowa kd w ul. Łanowej, Kaszubskiej, Łużyckiej, Dworcowej, Towarowej i Brzozowej)

Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „Ekomel” – kierownik robót Patryk Kawczyński tel. 600 971 106 (budowa kd w ul. Pomorskiej i Zawiszy Czarnego)

WO-KOP – właściciel firmy Wojciech Drewczyński tel. 502 627 742 (budowa kd na Os. Kolejarz poza ul. Pomorska i Zawiszy Czarnego)

Urząd Miejski w Chojnicach: tel 52 397 18 00

Wydział Budowlano – Inwestycyjny: Jacek Domozych, wew. 43, Magdalena Wlazłowska, wew. 42, Sylwia Jurkowska, wew. 42

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: Jarosław Rekowski, wew. 36, Tadeusz Rudnik, wew. 76.

O kolejnych zmianach będziemy informować w osobnych komunikatach.

źródło: Urząd Miejski Chojnice

przez Redakcja Chojniczanin.pl

Reklama

pompy ciepła chojnice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.