„W przyszłym roku nie podnosimy podatków”

Dzisiejsza konferencja prasowa z udziałem burmistrza Arseniusza Finstera była wzbogacona o sprawozdania Komendanta Straży Miejskiej – Arkadiusza Meggera, dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Jarosława Rekowskiego, Joanny Gappy – z wydziału programów rozwojowych i współpracy zagranicznej oraz Dyrektora Wydziału Edukacji – Grzegorza Czarnowskiego.

Konferencja rozpoczęła się wystąpieniem komendanta Meggera, który przedstawił statystyki z października. Z jego relacji wynika, że w ubiegłym miesiącu strażnicy pouczyli 150 osób, w tym 93 – jeśli chodzi o wykroczenia drogowe. Nałożyli siedem mandatów, w tym 4 z zakresu wykroczeń drogowych. W kontekście działań związanych z infrastrukturą zgłoszono 162 sprawy. Pozostałe – 1158, czyli razem 1477 czynności. W sumie przyjęto 301 zgłoszeń. W obszarze mandatów niekomunikacyjnych – zgłoszono dwa za niszczenie zieleni i jeden za palenie tytoniu w miejscu niedozwolonym.

Komendant przypomniał o zbliżającej się 11. edycji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie. Jak co roku, organizują je straże gminne województwa pomorskiego. Hasło tegorocznej i przyszłorocznej olimpiady brzmi „Stop smogowi”. Konkurs jest skierowany do szkół średnich. W olimpiadzie zadeklarowało swoją współpracę 10 straży (w tym chojnicka). Olimpiada składa się z trzech etapów. Pierwszy etap odbędzie się 7 grudnia, drugi 25 stycznia. Trzecia, finałowa część – odbędzie się w Starogardzkim Centrum Kultury, 22 marca. Nagrodą główną jest darmowy indeks w Wyższej Szkole Humanistycznej w Gdańsku. W zeszłorocznej olimpiadzie drugie miejsce zajęła uczestniczka z Chojnic. Ogółem, w konkursie wzięło wówczas udział 1000 osób z Chojnic.

Podczas spotkania głos zabrała również Joanna Gappa – z Wydziału Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej. W swoim sprawozdaniu ujęła kwestię wniosku o dofinansowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego, który złożyła Gmina Miejska Chojnice. Tytuł owego projektu brzmi: „Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach”. We wniosku ujęto przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w okresie od 2017 do 2020 roku. Łączne planowane koszty wynoszą 9,4 mln złotych. Są to przedsięwzięcia Gminy Miejskiej Chojnice, jak i Partnerów projektu, tj. Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach oraz 6 Wspólnot Mieszkaniowych (Dworcowa 23, Dworcowa 28, Piłsudskiego 22, Żwirki i Wigury 11, Towarowa 1 oraz Warszawska 20). Zadania obejmują budowę obiektu przy ul. Dworcowej – na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia, budowę ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej oraz zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego. Partnerzy projektu ubiegają się w ramach złożonego projektu o dofinansowanie remontów części wspólnych budynków, tj. fundamentów, elewacji, dachów oraz klatek schodowych, jak również zagospodarowanie otoczenia tych budynków. Spółdzielnia zaplanowała remont 20 budynków o łącznej wartości 2,2 mln zł, zaś Wspólnoty Mieszkaniowe 6 przedsięwzięć o wartości 150.000 zł do 250.000 zł. – Pierwszy taki wniosek miasta, mam nadzieję, że otrzyma dofinansowanie – podsumowała Joanna Gappa.

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Jarosław Rekowski – w swoim wystąpieniu poruszył temat odśnieżania miasta. W tej sprawie ogłoszone są dwa przetargi. Jeden na utrzymanie jezdni, drugi na utrzymanie chodników. Na ten sezon zimowy jest zarezerwowane 400 tys. zł. Miasto zostało podzielone na dwie części, w związku z czym wiązane są nadzieje, że pojawi się więcej zainteresowanych firm. Stawka za przygotowanie/odśnieżenie schodów wzrosła z 20 zł do 60 zł. Na terenie miasta znajduje się ok. 100 km dróg do utrzymania. Część z nich to drogi publiczne, natomiast pozostałe to drogi wewnętrzne. Wykonawca powinien posługiwać się GPS-em, żeby było możliwe śledzenie jego czynności na bieżąco. Wyznaczono kwotę 100 zł za godzinę spóźnienia w oczyszczeniu jezdni.

Na konferencji zabrał też głos Grzegorz Czarnowski, dyrektor Wydziału Edukacji. Z jego sprawozdania wynika, że cały dział „Oświata” w 2017 roku ma wydatek na poziomie 50 mln 834 tys. zł. Plan na 2018 rok zakłada kwotę 52 mln 151 tys. zł. Zatem wzrost wydatków zachodzi na poziomie 2,6 procenta. Taka sytuacja jest spowodowana przede wszystkim planowanymi podwyżkami dla nauczycieli. Uwzględniane są również koszty związane z pracownikami administracyjnymi oraz obsługą. Liczba dzieci w szkołach nie podlega zmianie, zaś liczba zatrudnionych nauczycieli utrzyma się na tym samym poziomie, który istnieje w tym roku. Wydatki na przedszkola będą na identycznym poziomie, różnica będzie dostrzegalna we wskaźniku dotacji. Dla zdrowych dzieci ta kwota będzie nieco niższa, natomiast dla dzieci niepełnosprawnych budżet znacznie wzrośnie. W 2017 roku planowane są wydatki opiewające na kwotę 11 mln 600 tys. zł., natomiast w 2018 roku będą do rozdysponowania fundusze w wysokości 11 mln 425 tys. zł. Środki wydawane na klasy gimnazjalne w szkołach podstawowych wynoszą ok. 40 mln zł w 2017 roku oraz 41 mln 475 tys. zł w oku 2018. Subwencja oświatowa w 2017 roku wynosiła 30 mln 29 tys zł, zaś ta planowana na 2018 rok – wynosi 30 mln 493 tys. złotych. Poziom interwencji miasta w koszty funkcjonowania szkół (w tym jest też zawarta dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej) – oscyluje wokół 11 mln złotych w 2017 roku i 10 mln 495 tys. złotych, a w 2018 – 10 mln 982 tys. złotych. W tym kontekście należy też doliczyć koszty związane z inwestycjami, które łącznie w roku 2017 i 2018 – wynoszą 9,7 mln złotych.

Przedstawiciel chojnickich władz podjął temat budżetu czwartego roku kadencji, a więc budżetu wyborczego. – Pragnę zwrócić uwagę, że w ogóle nie podnosimy podatków – zapewnił Arseniusz Finster. Dochody bieżące są całkowicie zrównoważone wydatkami bieżącymi. Z tego tytułu miasto ma nadwyżkę budżetową. Dochody na 2018 rok są zaplanowane na kwotę 183 mln 365 tys. złotych. Wydatki zachodzą na poziomie 189 mln 702 tys. złotych, deficyt wynosi wówczas 6 mln 337 tys. złotych. Dochody bieżące, a więc te fundusze, które miasto pobiera z podatków, z udziałów w dochodach skarbu państwa i z własnego majątku – wynoszą 148 mln 703 tys. złotych. Zaś wydatki bieżące opiewają na sumę 144 mln 774 tys. złotych. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi zatem 3 mln 928 tys. złotych. – To jest bardzo dobra wiadomość dla finansów miasta, ponieważ w żaden sposób działalności bieżącej nie finansujemy kredytami – podsumował entuzjastycznie przedstawiciel władz miasta. Dochody majątkowe są szacowane na 34 mln 661 tys. złotych. Na te fundusze składają się środki z Unii Europejskiej (29 mln 661 tys. złotych) oraz majątek miasta Chojnice (5 mln). Wydatek na inwestycje stanowi pokaźna kwota 44 mln 927 tys. złotych. Do kwoty unijnej Chojnice muszą dołożyć 15 mln złotych. W przyszłym roku władze planują zaciągnąć kredyt w wysokości 13 mln 800 tys. złotych. Równocześnie spłacany będzie kredyt w wysokości 7 mln 462 tys. złotych. W takiej sytuacji zadłużenie miasta wzrasta o 5,5 mln złotych.

przez Jacek

Reklama

pompy ciepła chojnice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.