Zasłużeni dla Miasta Chojnice


Pierwszy Starosta w III RP – Janusz Palmowski

Urodził się 19 września 1958 w Chojnicach, jako jeden z trojga dzieci Ireny (z domu Brieger) i Feliksa Palmowskiego. Ukończył szkołę podstawową numer 2 w Chojnicach, Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich, a następnie Wyższą Szkołę Inżynierską w Bydgoszczy.

Do lat 90 pracował w Instytucie Hodowli Ziemiaka w Zamartem (pion zootechniczny).

W latach 1990 – 1994 radny miejski w Chojnicach, był członkiem komisji rewizyjnej oraz Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. Do 1998 pracownik Urzędu Gminy w Chojnicach. Pierwszy starosta chojnicki po reformie administracyjnej w 1999, wybrany na to stanowisko 10 listopada 1998 z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność. Jako starosta zabiegał o dokończenie budowy szpitala w Chojnicach (co nastąpiło w 2001) oraz rozpoczęcie budowy Zespołu Szkół Specjalnych w Chojnicach (2000). Jeden z inicjatorów założonego w 1999 Związku Samorządów na Rzecz Modernizacji Dróg Krajowych nr 22, 50 i 508. Doprowadził do uruchomienia bezpośredniego połączenia kolejowego Chojnic z Gdańskiem. W 2002 wybrany radnym i przewodniczącym Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Chojnickiego. Następnie pracował w delegaturze Najwyższej Izbie Kontroli w Gdańsku.

W 1992 jeden z inicjatorów powstania Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Pelplińskiej i do 1999 jego prezes. Z jego inicjatywy powstał dwutygodnik katolicki „W Rodzinie”. W latach 1991 – 2001 był członkiem Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej „Salos” w Chojnicach. Organizator I Zjazdu Kaszubów, który w 1999 odbył się w Chojnicach. Zwolennik przynależności Chojnic do woj. pomorskiego.

W 2009 otrzymał tytuł i medal „Zasłużony dla powiatu chojnickiego”. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”.

Prywatnie mąż Ireny i ojciec trzech córek. Kochał podróże i przyrodę. Lubił zwłaszcza wędrówki po Borach Tucholskich, choć zwiedził także Tasmanię i Zachodnią Australię. Świetnie grał na pianinie i śpiewał.

Zmarł 30 maja 2017 roku. Został pochowany w dniu 3 czerwca na cmentarzu komunalnym w Chojnicach.


Pierwszy Burmistrz w III RP – Leszek Chamier Ciemiński

Urodził się 25 stycznia 1956 roku w Chojnicach, jako jeden z pięciorga dzieci Weroniki (z domu Wielewickiej) i Bolesława Chamier Cieminskich. Wychował się w domu, w którym pielęgnowano wiarę katolicką i patriotyzm.

Uczęszczał do szkoły Podstawowej nr 1 im J. Rydzkowskiego, oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich. W roku 1980 ukończył studia na Wydziale Budownictwa Akademii Rolniczo – Technicznej (obecnie Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie), uzyskując dodatkowo dyplom Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego na tej samej uczelni. W roku 1994 ukończył Studia Podyplomowe w zakresie Szacowania Nieruchomości i kolejne w zakresie Bankowości Hipotecznej i Rynku Nieruchomości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 1997 uzyskał uprawnienia państwowe w zakresie szacowania nieruchomości i z pasją do samego końca realizował się jako rzeczoznawca majątkowy.

Po studiach wrócił do rodzinnego miasta i w 1980 roku podjął pracę w Wytwórni Konstrukcji Stalowych „Mostostal” jako konstruktor. W międzyczasie został powołany do odbycia obowiązkowej służby wojskowej, którą zakończył w stopniu podporucznika. W roku 1988 rozpoczął pracę w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego PEBEROL, zdobywając uprawnienia budowlane.

Lata 1990 -1998 to praca na rzecz samorządu lokalnego jako radny dwóch kadencji. W roku 1990 został powołany na urząd burmistrza Chojnic III RP z rekomendacji Solidarności. Piastował tę funkcję do 16.10.1992 roku, w trudnej nowej rzeczywistości rynkowej, samodzielności i samostanowienia jednostek samorządu terytorialnego, stając ponad podziałami w trosce o dobro wspólne. Od 1993 roku pracował w KRUS jako kierownik Placówki w Chojnicach, urząd ten pełnił do 2017 roku.

Od początku studiów aktywny uczestnik Akademickiego Duszpasterstwa w Olsztynie. Podczas studiów wielokrotnie przesłuchiwany i inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa. Współpracował z Klubem Poselskim „Znak”, kolportował biuletyny o pracy Klubu w Parlamencie. Podczas odbywania służby wojskowej był przesłuchiwany przez Kontrwywiad w sprawie praktyk religijnych.

Po powrocie do Chojnic podjął współpracę z opozycyjnym podziemiem Chojnic i Więcborka. Podtrzymując ducha wolności wśród społeczeństwa kopiował i kolportował ulotki o treściach patriotycznych. Wspierał inicjatywy Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy Chojnickiej Farze. To zaangażowanie było przyczyną Jego brutalnego pobicia 31.08.1984 roku przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa oraz skazania przez Kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny z ew. zamianą na areszt.

Angażował się przez całe życie w działania na rzecz człowieka i rodziny. Inicjator powstania Caritas przy chojnickiej Bazylice, przeglądu Piosenki Religijnej Credo. Od 1998 roku był członkiem afiliowanym Wspólnoty Świętej Rodziny w Łomiankach, założył Ognisko Świętej Rodziny w Chojnicach. Od 2012 roku ambasador Fundacji Tat.net w Chojnicach, organizator warsztatów dla ojców.

Od 1985 roku czynny żeglarz , związany z Chojnickim Klubem Żeglarskim Charzykowy . Jako członek zarządu ,,Chrześcijańskiej Szkoły Pod Żaglami angażował się w działania na rzecz rozwijania pasji żeglarskiej u młodzieży. Członek Chojnickiego Klubu Sportowego ,,Kolejarz” w Chojnicach, uczestnik maratonów i biegów ulicznych.

Kochał dobrą muzykę, poezję i książki, żeglarstwo, narciarstwo, górskie wędrówki, swoimi pasjami dzielił się zawsze z innymi.

W roku 1986 wstąpił w związek małżeński z Lidią z domu Martyniak, z którą wychowali czworo dzieci: dwie córki Annę i Aleksandrę oraz dwóch synów: Szymona i Wojciecha.

W 2015 roku zdiagnozowano u niego zaawansowany nowotwór. Po długiej walce z chorobą zmarł 21 lipca 2018 roku w otoczeniu bliskich w Chojnicach. Pochowany został 25 lipca 2018 roku na Cmentarzu Komunalnym w Chojnicach.

Życiorysy opracował dr Przemysław Zientkowski

przez Redakcja Chojniczanin.pl

Reklama

pompy ciepła chojnice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.