Mieszkańcy Chojnic docenili trudy swojego burmistrza

Piątkowa (17 listopada) konferencja prasowa rozpoczęła się konfrontacją burmistrza z tekstem prasowym zawartym w ogólnopolskiej gazecie. – Chciałbym zdementować informacje zawarte w artykule „Gazety Polskiej Codziennie”, autorstwa Justyny Kwaśniak – rozpoczął stanowczo przedstawiciel władz Chojnic. Tekst dotyczy działań burmistrza w sprawie dotowa- nia in vitro. – 23 listopada, o godzinie jedenastej, po raz kolejny spotyka się zespół zadaniowy. Jesteśmy już po osta- tecznych konsultacjach z dr. hab. Szymańskim i jeśli zespół będzie chciał, to będziemy już mogli kończyć nasze prace – zapowiedział burmistrz. – W kontekście zapłodnienia poza- ustrojowego mamy projekt, który będę przekładał komisji, gotowy do opiniowania i zatwierdzania. Nie ma mowy o tym, żebym się wycofywał z tego projektu – poinformował włodarz Chojnic. Warto przypomnieć, że aby przystąpić do in vitro, należy udowodnić, że przynajmniej rok poddawano się adekwatnemu leczeniu.

Funkcjonuje „nowa” ulica Człuchowska, o której były różne opinie. Opierając się na rzetelnej opinii Wojciecha Cza- piewskiego – będącego „głosem mieszkańców” – burmistrz podjął decyzję o przebudowie dwóch zatok autobusowych na ulicy Gdańskiej.

Uzyskano zgodę Urzędu Marszałkowskiego na zakup pięciu dużych autobusów z parametrami Euro 6. Są one zamiennikami bardzo drogich autobusów hybrydowych – jeden kosztuje 1 mln 900 tysięcy złotych. – Nie chciałbym dokładać do autobusów, bo już widzę, że będziemy musieli dołożyć do węzła. Dlaczego? Dlatego, że mamy rozpoczętą procedurę wpisywania głównego budynku dworca i peronów do rejestru zabytków – wyjaśnił burmistrz. Ten rejestr zabytków i wymogi konser- watora zabytków na pewno spowodują podwyższenie kosztów realizacji naszego węzła – podsumował. Termin wdrożenia po- jazdów w ruch drogowy planowany jest na czerwiec, natomiast możliwe, że termin przesunie się na wrzesień. Burmistrzowi zależy bowiem na dużej konkurencyjności cenowej przetargów. Zgodnie z projektem, nowe autobusy muszą się pojawić na drogach do 2020 roku.

Jednym z tematów piątkowej konferencji była tegoroczna nawałnica. Zasiłki do sześciu tysięcy złotych (pomoc rządo- wa) – wypłacono na kwotę 255 tysięcy złotych dla 75 rodzin. Zasiłki do 20 tysięcy wypłacono 15 rodzinom w kwocie 86 tysięcy 100 złotych. Wypłacono jeden zasiłek do 200 tysięcy złotych – w kwocie 15 tysięcy 500 złotych. Wypłacono sześć zasiłków do 20 tysięcy złotych na budynki gospodarcze na kwotę 47 tysięcy złotych. Łączna suma wypłaconych środków z pomocy rządowej – wynosi 403 tysiące 600 złotych.

Burmistrz otrzymał Certyfikat Laur Społecznego Zaufania, przyznawany przez Instytut Badań Marki. Przedstawiciel chojnickich władz nie krył zaskoczenia z przyznanego wyróż- nienia. Kryteria w jego otrzymaniu obejmują rzetelność i najwyższą jakość produktów i usług, wysoki standard obsługi klienta i respektowanie praw konsumenta. Otrzymany certyfi- kat obliguje do określonych działań w ramach funkcjonowania Instytutu Badań Marki.

Chojnice otrzymały od Marszałka ponad 8,5 mln złotych na rewitalizację społeczną i materialną. Ową dotację otrzymało jedynie piętnaście pomorskich miast, co jest dowodem na trudność w uzsykaniu takich funduszy. – Chcę podziękować moim urzędnikom, bo to oni właśnie we współpracy ze spół- dzielnią mieszkaniową i wspólnotami doprowadzili do tego, że mamy partnerów – zauważył burmistrz.

Powodem do dumy są dla burmistrza unijne pieniądze zasilają- ce budżet miasta. Na węzeł transportowy integrujący, miasto posiada 47 mln złotych, 46 mln złotych na poprawę gospoda- rowania wodami opadowymi i roztopowymi, prawie 6 mln złotych na OZE (odnawialne źródła energii) oraz 6 mln złotych na re- witalizację dzielnicy dworcowej. Ogółem – około 100 mln złotych. Warto też przypomnieć, że miasto wcześniej pozyska- ło 60 mln złotych poprzez spółkę miejską „Wodociągi” na modernizację oczyszczalni ścieków.
– Chciałbym powiedzieć, że nigdy nie mieliśmy tak dobrego otwarcia unijnego w perspektywie budżetowej – podsumował Finster.

Złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę i ogłoszono przetarg na drugi etap dachu stadionu „Chojniczanki”. Realizacja dachu miałaby się odbywać od grudnia do lutego. Przetarg jest dwutygodniowy. Etap trzeci obejmowałby trybunę zakrzywioną, nad którą też kiedyś powinien powstać dach.

Ostatnim wątkiem poruszonym przez burmistrza było jego uczestnictwo w postępowaniu sądowym w Słupsku i w Gdańsku. Zdaniem Sądu opinie publikowane przez Arseniusza Finstera na łamach gazety Chojniczanin.pl są swego rodzaju agitacją wyborczą. Sam zainteresowany nie podważa tego stanowiska. Burmistrz krótko przypomniał kwestię sporu z Kornelią Żywicką i ujawnił decyzję Sądu, uwzględniającą sprostowanie ukazane na łamach miesięcznika, które de facto pojawiło się przed upływem 48 godzin.

Burmistrz wyszedł z inicjatywą zorganizowania koncertu Chrisa Normana – niegdyś wokalisty zespołu Smokie. Przewidy- wany termin jest planowany na lipiec. Mogą się pojawić kom- plikacje ze względu na warunki, nie tyle finansowe, bo te można by spełnić ze względu na sponsorów. Natomiast warunki techniczne mogą okazać się problematyczne. Koncert byłby dopełnieniem postulatów mieszkańców, którzy zauważają, że oprócz nocy operetkowych, Nocy Poezji, Dni Chojnic i Festiwalu Folkloru, nie ma innych rozrywek.

Konferencja zakończyła się krótkim wystąpieniem Wiceburmi- strza Edwarda Pietrzyka, który w imieniu Towarzystwa Kole- jowego i Stowarzyszenia Miłośników Kolei zaprosił do sali obrad Rady Miejskiej w poniedziałek (20 listopada), na godz. 10:30. Odbyła się wówczas debata zatytułowana „Dziedzictwo kolejowe – rola edukacji w kształtowaniu świadomości młodzieży”.

Od poniedziałku (20 listopada) trwa nabór wniosków na kolej- ne rozdanie grantowe na 2018 rok. Poprawnie wypełnione, kompletne wnioski będą przyjmowane do 8 grudnia – do godziny 15:00. Znane są kwoty na dwa obszary, tj. na sport i na kulturę. Ten pierwszy uwzględnia 330 tysięcy złotych, zaś drugi – 120 tysięcy złotych.

przez Jacek

Reklama

pompy ciepła chojnice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.