100 lat temu pisały o Chojnicach

pisali o chojnicach

100 lat temu pisały o Chojnicach i pobliskich miejscowościach gazety pomorskie.

Słowo Pomorskie, Numer 49. Toruń, czwartek 3 marca 1921
~ Czersk. Dnia 25 lutego odbył się tu „Dzień Górnośląski” dla młodzieży tutejszej wyższej szkoły. Po nabożeństwie błagalnem w kościele o pomyślny wynik plebiscytu nastąpił pochód szkoły z chorągwiami w pięknym porządku przez ulice przy śpiewie pieśni narodowych. W szkole przedstawili nauczyciele w pouczających wywodach gospodarcze, narodowe i polityczne prawa dzisiejszej Polski do tej prastarej dzielnicy. Składka dzieci na plebiscyt wynosi 4925 mk. które p. dyr. Umerski w Kasie Oszczędności złożył.

Słowo Pomorskie, Numer 51. Toruń, sobota 5 marca 1921
~ Chojnice. W niedzielę, 27. lutego odbyło się na sali p. Januszewskiego przedstawienie teatralne, urządzone staraniem urzędników skarbowych. Odegrano sztukę w trzech aktach p. t. „Hiszpańska mucha”. Licznie zebrana publiczność spędziła wesoła chwilę i przyczyniła się do powiększenia funduszu na Górny Śląsk. Czysty dochód z przedstawienia wynosił 10 809,50 mk. Do tego dochodzi, co z uznaniem podnieść należy, 2250 mk. złożonych przed przedstawieniem przez urzędników akcyz i monopoli państwowych w Chojnicach, tak iż czysty zysk wynosi 13 059,50 mk., które złożono w tutejszej Kasie Oszczędności na Komitet Obrony Śląska.

~ Kwieki przy Czersku. Wiec Związku Ludowo-Narodowego odbył się tutaj 22. lutego przy licznym udziale okolicznej ludności. Referat polityczny o położeniu w Polsce wygłosił nauczyciel p. Główczewski z Huty. Pu dyskusji, w której bardzo rzeczowo przemawiał p. Stopa, założono też Koło Związku Ludowo-Narodowego. Uczestnicy z zadowoleniem wysłuchali przemówień, które wykazały im prawdziwych szkodników Polski. Za pośrednictwem nauczyciela p. Stopy złożono następujące kwoty na rzecz Górnego śląska: Z gminy szkolnej „Krzyż” 975 marek, z gminy szkolnej Kwiek, 1314 mk. opodatkowanie się dzieci szkoły w Krzyżu 457,50 mk., szkoły w Kwiekach 286,50 mk., razem 3033 marek.

Gazeta Gdańska, Numer 55. Gdańsk, niedziela 13 marca 1921

~ Projekt nowej kolei na Pomorzu uchwalony. Warszawa, 12. marca. W kom. komunikacyjnej uchwalono z drobnemi zmianami projekt ustawy o budowie kolei Czersk – Linjewo na Pomorzu. W myśl referatu pos. Mierzejewskiego uznano za konieczne budowę kolei Kutno – Płock, polecono wszakże uwzględnić przed przystąpieniem do budowy życzenia ludności. Na koniec postanowiono wezwać rząd do udzielania inwalidom osobnych przedziałów w wagonach kolejowych.

Dziennik Bydgoski, Numer 59. Bydgoszcz, niedziela 13 marca 1921.

~ Z powiatu chojnickiego. Ogromna bolączka nawiedziła naszych paskarzy i to z powodu obsadzenia granic wojskiem Pomorskiem. Kontrola jest obecnie ostrzejsza niż była dotychczas, dla tego trudniej się dziś, ze zdobyczą przedostać na niemiecką stronę, choćby się prezentowało modre papierki niemieckie. Gdy teraz owe pijawki — które porównać można ze żydkami w Polsce — nie mogą dalej w ten sposób okradać naszej Ojczyzny, jak to się dotychczas działo, dalejże wyzywać na złą gospodarkę w Polsce, a przechwalać niemiecką. Naszym zuchom pomorskim to wyzywanie paskarzy tylko zaszczyt przynosi. Tak dalej, a będzie wszystko tańsze ! społeczeństwo naszemu wojsku za to wdzięczne będzie.

Gazeta Gdańska, Numer 59. Gdańsk, piątek 18 marca 1921

~ Chojnice. Wyjazd Górnoślązaków z Chojnic nastąpił w sobotę o godz. 4.15 po pół. Odprowadzono ich przy licznym udziale tutejszej ludności polskiej, na dworzec tutejszy, który z tej okazji był pięknie udekorowany w oznaki o barwach narodowych. Na wstępie, na głównych drzwiach dworca widniał napis na czerwonem tle literami białemi z zieloną obwódką: Górnoślązaku, spełnij obowiązek wobec Twej Ojczyzny!

Gazeta Gdańska, Numer 61. Gdańsk, niedziela 20 marca 1921

~ Połączenie kolejowe Warszawa-Brodnica-Chojnice. W zamian kursujących obecnie pociągów osobowych nr. 611 i 612 komunikacji bezpośredniej Warszawa-Mława, Brodnica-Jabłonowo- Grudziądz, poczynając od dnia 20 marca zaprowadza się nowa para pociągów osobowych nr. 613 i 614 komunikacji bezpośredniej Warszawa-Mława-Działdowo-Brodnica-Jabłonowo-Grudziądz-Laskowice-Tuchola-Chojnice według rozkładu następującego: pociąg nr. 613. Warszawa Główna odjazd o godzinie 9 wieczorem, Chojnice przyjazd o godzinie 10-tej rana, pociąg nr. 614 Chojnice odjazd o godz. 9 wieczorem, Warszawa Główna przyjazd o godzinie 10,30 rano. Obecny pociąg nr. 611 wychodzący z Warszawy Głównej o godz. 6,55 rano do Grudziądza ostatni raz odejdzie z Warszawy 20 marca i w tymże dniu odejdzie z Warszawy nowy pociąg nr. 613. Powrotny pociąg nr. 614 pierwszy raz odejdzie z Chojnic w dniu 21 marca.

Dziennik Bydgoski, Numer 68. Bydgoszcz, czwartek 24 marca 1921.

~ Chojnice. Latawiec krążył dnia 18 bm. nad naszem miastem i zrzucał odezwy następujące: „Obywatele! Plebiscyt bliski! Skupiajmy się w Zachodniej Straży Obywatelskiej. Zachowajmy Spokój i powagę która nas cechować winna w tej poważnej chwili!” Latawiec przybył ze wschodu, prawdopodobnie z Grudziądza, gdzie znajduje sie stacja lotnicza.

~ Tuchola. Związek inwalidów wojennych na powiat tucholski odbył w niedziele 13 bm. swe walne zebranie w południe o godz. 12 w browarze. Ze sprawozdania zarządu wynika, że związek założono 21.12.1918, obecnie liczy członków 331 obu narodowości i posiada majątek w wysokości 1587,10 mk., uiszczanie się ze składek miesięcznych było w zeszłym roku dobrowolne. Do zarządu wybrano p. Michała Augustyńskiego, jako prezesa; p. Rumlanda, jako zastępcę, p. Stanisława Janeczkowskiego, jako sekretarza i skarbnika, p. Marona jako zastępcę – wszyscy z Tucholi. W dyskusji skarżyli się członkowie gorzko, że rząd po macoszemu z tymi biednymi z najbiedniejszych tj. inwalidami, wdowami i sierotami sie obchodzi. Wszystkie zawody mają teraz pobory o przeszło 20 razy wyższe niż przedtem, tylko my inwalidzi i wdowy nie. My mamy więc jak za dawanych czasów za 30. 40 lub też 120 mk. miesięcznie żyć i przyodziać się. Słusznie dla tego apelował p. Janeczkowski do p. posła Nowickiego na wiecu, który sie odbył 3 godziny później, ażeby sie tam w Sejmie za tymi biednymi inwalidami wstawił. Miesięczne zebrania mają się odbywać regularnie w każda pierwszą niedzielę po pierwszym. Przyszłe zebranie więc w niedziele 3 kwietnia, na co sie już dziś tak członkom jako i wszystkim interesowanym zwraca uwagę. Przy końcu przystąpiło jeszcze 13 nowych członków tak, że związek liczy dziś 344 członków.

Gazeta Gdańska, Numer 66. Gdańsk, niedziela 27 marca 1921

~ Chojnice, 22 marca. W niedzielę odbył się na sali p. Engler przy licznym udziale rodaków i rodaczek wiec protestacyjny przeciw gen. Hakingowi, który zagaił i przewodniczył starosta p. Sikorski. Po obszerniejszej przemowie p. prezydenta dra Sobierajczyka uchwalono jednogłośnie następująca rezolucję: Polska ludność tuż na zachodnich kresach położonego miasta Chojnic i okolicy protestuje stanowczo przeciw twierdzeniu gen. Hakinga, jakoby ludność pomorska w razie wkroczenia wojska niemieckiego z radością takowe przyjęła, uważa raczej twierdzenie takie, za niczem nieuzasadnione i sprzeciwiające się świętemu zapałowi, z jakim ludność pomorska podczas najazdu bolszewickiego zaciągała się do szeregów wojskowych, jako obrazę głębokiego poczucia łączności z resztą ziem zjednoczonej Rzeczypospolitej Polskiej. Z tego powodu wzywamy Rząd i Sejm polski, aby postarały się o odwołanie gen. Hakinga ze stanowiska w Wolnem Mieście Gdańska.

Gazeta Gdańska, Numer 67. Gdańsk, środa 30 marca 1921

~ Tuchola. Wykrycie szajki złodziejskiej w Tucholi. Nareszcie udało się policji państw. wykryć szajkę złodziei, która często obywateli miasteczka Tucholi zaniepokoiła przez swe rafinowane kradzieże.
Bandę tą tworzyli bracia Jan i Bernard Węsiercy i Szczepaniak Franciszek, wszyscy z Koślinki. Rzemiosło swe sprawowali już od roku 1919 i dopuścili się licznych kradzieży.

przez Redakcja Chojniczanin.pl

Reklama

pompy ciepła chojnice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.