Ostatnie prace w ramach projektu „Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach”

Dobiega końca realizacja projektu „ Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach”, którego realizatorami są: Gmina Miejska Chojnice, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chojnicach oraz sześć wspólnot mieszkaniowych. Projekt wspierany środkami Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zakończy się z końcem sierpnia bieżącego roku. Gmina Miejska Chojnice, lider projektu, najważniejsze inwestycje rewitalizacyjne zrealizowała w latach 2019- 2021 i były to 3 przedsięwzięcia: budowa obiektu przy
ul. Dworcowej, w którym znajduje się placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz punkt opieki dziennej dla osób niesamodzielnych, budowa ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej i zagospodarowanie Wzgórza Ewangelickiego z budową ul. Rolbieckiego. W roku bieżącym Miasto realizowało prace polegające na zagospodarowaniu dwóch przestrzeni: podwórza budynku
przy ul. Swarożyca 7 i skwerku przy ul. Rolbieckiego, przylegającego do parku na Wzgórzu Ewangelickim.
Projekty zieleni dla obu miejsc opracowano na warsztatach, które odbyły się w Chojnickim Centrum Kultury jesienią 2021 roku. Koszt prac na obu działkach wraz z nadzorem
wyniósł niecałe 59 tys. zł, z czego ok. 37 tys. to dofinansowanie Unii Europejskiej i budżetu państwa.
Wspólnoty mieszkaniowe realizowały swoje przedsięwzięcia od 2019 roku. W tym roku przeprowadzono
m.in. pierwszy etap prac we Wspólnocie Mieszkaniowej Dworcowa 28, który objął generalny remont dachu i jego elementów. W roku 2022 kontynuowano prace przeprowadzając remont fundamentów (m.in. izolację przeciwwilgociową pionową ław i ścian fundamentowych), jak również
prace mające na celu zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia budynku. Łączny koszt inwestycji wyniósł ok. 369,5 tys. zł, w tym udział budżetu Unii Europejskiej i budżetu
państwa ok. 150 tys. zł. W roku 2021 zrealizowano przedsięwzięcie w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Dworcowa 23. Ta zabytkowa kamienica zyskała nową elewację, estetyczne wnętrza dwóch klatek schodowych, jak również wyremontowane elementy dachu. Wymieniono okna w piwnicach oraz na
poddaszu. Drzwi frontowe od ul. Towarowej wymieniono na drzwi drewniane z odtworzeniem symboliki kolejowej. Naprawiono schody i podejścia wejść do budynku. Wymieniono
również na nową stolarkę drzwiową wewnętrzną. Koszt całkowity inwestycji wyniósł ok. 253,5 tys. zł. Środki Unii Europejskiej i budżetu państwa stanowiły ok. 102 tys. zł. Ostatnie przedsięwzięcie wspólnot mieszkaniowych dotyczyło budynku położonego pod adresem Piłsudskiego

W wybudowanym w latach 60-tych XX wieku obiekcie wyremontowano części wspólne: fundamenty, elewację frontową i tylną, elementy dachu i zagospodarowano otoczenie.
Wymieniono też stolarkę okienną na strychu i w piwnicy, gdzie wykonano świetliki. Bardzo ważne dla mieszkańców było uporządkowanie i nowe zagospodarowanie podwórza, na którym wyremontowano ciąg komunikacyjny do furtki, utwardzono nawierzchnię w celu zorganizowania
miejsc postojowych dla mieszkańców (żwir dekoracyjny) oraz dokonano nowych nasadzeń zieleni. Koszty inwestycji tej Wspólnoty wyniosły łącznie ok. 513 tys. zł, a wartość
otrzymanego współfinansowania z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa ok. 157 tys. zł. Istotną część projektu stanowiły przedsięwzięcia Spółdzielni
Mieszkaniowej w Chojnicach, która wyremontowała części wspólne w 20 budynkach wielorodzinnych położonych na obszarze Dzielnicy Dworcowej. Są to budynki usytuowane pod następującymi adresami: ul. Warszawska 19, 21, 23, 29; ul. Spółdzielcza 2, 5; ul. Łanowa 3-5, 11-
13; ul. Drzymały 1, 2, 3, 5, 9, 10, 28; ul. Budowlanych
2, 3, 5, 6, 7.
Interwencją objęto zwłaszcza klatki schodowe, w których przeprowadzono kompleksowe prace tynkarsko- malarskie i elektryczne. Zadbano o montaż nowych,
energooszczędnych lamp z czujnikami ruchu i zmierzchu. W kilkunastu budynkach dokonano kompleksowego remontu schodów poprzez obłożenie ich nową okładziną ceramiczną. Odświeżono pochwyty, balustrady i poręcze. Zamontowano domofony oraz nowe wyłazy dachowe, które dodatkowo doświetliły najwyższe piętra budynków. W pozostałych
budynkach wykonano remonty dachów lub prace izolacyjne w obrębie fundamentów. Projekt rewitalizacyjny umożliwił zagospodarowanie najbliższego otoczenia budynków
wielorodzinnych, w tym m. in. utwardzenie nawierzchni podwórek z odprowadzeniem wód opadowych, remonty nawierzchni dróg wewnętrznych, wykonanie nowych lub
remont chodników, utwardzenie miejsc postojowych. Przeprowadzono
również rekultywację terenów zielonych, nasadzenia drzew i krzewów oraz posadowiono elementy małej architektury, w tym ławki, stoły do gry w szachy, śmietniki,
itp. Łączny koszt inwestycji Spółdzielni Mieszkaniowej
wyniósł 2.994 tys. zł, a współfinansowanie jego realizacji
z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa 718 tys. zł.

przez redakcja

Reklama

pompy ciepła chojnice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.