PWSH „POMERANIA” Liderem lokalnego rynku nauki. Nowe „kryminalne” kierunki!

Wywiad z Rektorem Powszechnej Wyższej Szkoły Humanistycznej „Pomerania” – dr. Januszem Gierszewskim

W październiku rozpocznie się dziesiąty rok akademicki, dziesiąty rok obecności PWSH Pomerania w życiu Chojnic i regionu. Jak Pan Rektor ocenia ten miniony czas?

Wzbogacona oferta edukacyjna o nowe kierunki studiów oraz specjalności, wydział zamiejscowy w Kościerzynie, bogata oferta studiów podyplomowych oraz szkoleń, utworzenie katedr i badania naukowe, koła naukowe studentów, współpraca międzynarodowa z różnymi ośrodkami, no i zeszyty naukowe na punktowanej liście ministerialnej- to tak w telegraficznym skrócie

Kończy się dziewiąty rok akademicki – Dużo pracy?

Mnóstwo. W maju przeszliśmy kontrolę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Kontrola wypadła dla nas bardzo pozytywnie i obecnie zapoznajemy się z jej raportami. W czerwcu skupiliśmy się na „obronach prac licencjackich”. W pierwszej turze do obrony podeszło 156 studentów. Każda praca to zwieńczenie trzyletniego okresu nauki studenta i wymaga poświęcenia jej czasu korektorskiego, napisania recenzji i w końcu przeprowadzenia jej obrony. A to dopiero pierwsza tura, w sierpniu kolejna. Do tego obrony słuchaczy studiów podyplomowych. Dwudziestego trzeciego sierpnia planujemy „Graduację”, czyli uroczyste wręczenie dyplomów dla pierwszej tury dyplomantów. Ponadto bierzemy czynny udział życiu społecznym regionu. Byliśmy obecni na Targach Edukacji i Pracy organizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy w Bytowie, Chojnicach i Człuchowie, warsztatach literackich, organizujemy „Dni otwarte” oraz różnego rodzaju wykłady. W kwietniu odbył się wykład otwarty dr Vladimira Szirjajewa na temat medycznych i społecznych następstw katastrofy czarnobylskiej, niedawno gościliśmy także na wykładzie byłego premiera – Leszka Millera. Teraz najważniejsza jest dla nas rekrutacja. Już pracuje zespół ds. rekrutacji. Przyjął więcej podań niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, co nas niezmiernie cieszy.

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30.11.2012 roku „Pomerania” otrzymała prawo prowadzenia studiów drugiego stopnia – magisterskich na kierunku Pedagogika.

Co w związku z tym proponuje uczelnia w nowym roku akademickim?

Prowadzimy rekrutację na studia magisterskie na kierunku „Pedagogika” o różnych specjalnościach, które wynikają z oczekiwań naszych studentów oraz badania rynku pracy. Nasi absolwenci mieszkają w siedmiu powiatach, w których potrzeby związane ze studiami są różnorodne- głównie związane z dwuprzedmiotowością czy przekwalifikowaniem zawodowym. Studia magisterskie są przeznaczone dla absolwentów 3 – letnich studiów licencjackich na kierunku pedagogika oraz absolwentów innych kierunków humanistycznych i społecznych . Więcej na ten temat można przeczytać na naszej stronie internetowej lub po prostu dzwoniąc do uczelni. W planach jest także nasza nowa specjalność „Pedagogika kryminologiczna”. Jeśli będzie tylko wystarczająca ilość kandydatów kierunek wystartuje jesienią tego roku.

Do kogo adresowany jest ta specjalność?

Pedagogika kryminologiczna ma na celu przygotowanie do prowadzenia działalności pedagogiczno-resocjalizacyjnej w zakresie profilaktyki kryminologicznej i resocjalizacji w placówkach edukacyjnych oraz w środowisku otwartym. Studenci na tej specjalności otrzymują rzetelną i profesjonalną wiedzę z zakresu wielu nauk, takich jak: kryminologia, probacja, wiktymologia, profilaktyka kryminologiczna, prawo, metodyka wychowania resocjalizującego, metodyka pracy w środowisku otwartym, metodyka pracy kuratora sądowego, readaptacja społeczna i pomoc postpenitencjarna oraz pomoc następcza. Pozwala to na wykształcenie kompetentnych i samodzielnych pedagogów umiejących rzetelnie gromadzić wiedzę o zjawiskach patologii społecznej i umiejętnie wykorzystać ją w przeciwdziałaniu przestępczości w pracy z jednostką. Ponadto absolwent potrafi samodzielnie prowadzić badania naukowe, dostrzegać oraz samodzielne rozwiązywać problemy teoretyczne, a przede wszystkim praktyczne.

A co uczelnia ma do zaoferowania ludziom posiadającym już wyższe wykształcenie? Czy oferta studiów podyplomowych może zaciekawić Chojniczan?

Przede wszystkim jest to oferta związana z prowadzonymi kierunkami tj. administracją, bezpieczeństwem wewnętrznym oraz pedagogiką. Tu chciałbym nadmienić, że utworzyliśmy Centrum Studiów Podyplomowych, które z powodzeniem realizuje zajęcia na południu Polski. Ostatnio realizujemy je na zlecenie Województwa Świętokrzyskiego (zarządzanie kadrami w administracji, pomoc społeczna oraz zarządzanie projektami unijnymi). Tak więc oferta dotyczy nie tylko Chojnic. Wszystkich zainteresowanych studiami podyplomowymi odsyłam tradycyjnie na stronę internetową lub proszę o telefon do Pani Hanny Wojewskiej- kierownika studiów podyplomowych.

Pozycja „lidera lokalnego rynku nauki” i wprowadzenie studiów magisterskich będzie dla Pana i uczelni sporym wyzwaniem?

Przede wszystkim jesteśmy uczelnią lokalną o profilu zawodowym. Studia magisterskie zobowiązują nas do prowadzenia badań naukowych. Stąd wynika potrzeba utworzenie katedr. Tak więc oprócz dydaktyki realizować będziemy projekty naukowe. Wzbogacana oferta dydaktyczna wynika ze zmieniającego się rynku pracy oraz profilu kształcenia. Oprócz tego duży wpływ wywierają zmieniające się przepisy i koncepcje ministerialne. Prowadzimy systematyczne badania oczekiwań kandydatów na studia a Biuro Karier analizuje losy naszych absolwentów. Na tej podstawie budujemy ofertę dydaktyczną.

Z tego co słyszałem „Pomerania” rozwija także współpracę międzynarodową?

Tak.

W dniu 06 czerwca 2013r. podpisałem memorandum w sprawie współpracy z Rektorem Kijowskiego Uniwersytetu Prawa prof. Jurijem Boshytskim. Memorandum dotyczy wspólnej organizacji konferencji naukowych, sympozjów i spotkań związanych z wymianą doświadczeń. Analizować też będziemy programy kształcenia oraz projektować badania naukowe i starać się o pozyskanie środków na ich realizację. W planach współpracy przewidziane są również wzajemne wizyty studyjne, robocze spotkania wykładowców, studentów oraz udział w zajęciach. Ponadto Profesor Andriу Shevtsov z Uniwersytetu Pedagogiki w Kijowie (Instytut Ortopedagogiki i Rehabilitacji) zwrócił się do nas z propozycją wzbogacenia naszej oferty dydaktycznej o pedagogikę specjalną. Zapewne skorzystamy z tej propozycji, ale w jakim stopniu, tego jeszcze nie wiemy.

Czy to oznacza, że przyszli studenci „Pomeranii” mają szansę studiować także na Ukrainie?

W tym przypadku kierunek jest raczej odwrotny. To studenci ukraińscy są zainteresowani studiami w Polsce. Przedstawiliśmy naszą ofertę wybranym ośrodkom edukacyjnym, które zwróciły się do nas o przedstawienie programu kształcenia oraz kalkulację finansową. Czas pokaże co z tego będzie.

Rekrutacja trwa do 30 września 2013 roku. Co Pan Rektor chciałby powiedzieć kandydatom?

Absolwenci naszej uczelni są cenieni na rynku pracy o czym świadczy fakt, że w oceanach pracodawców uzyskują bardzo dobre opinie. To na pewno zasługa absolwentów, ale i dowód, że uczelnia oferuje atrakcyjne i adekwatne do potrzeb rynku pracy kierunki studiów, a wykształcenie zdobywane jest na wysokim poziomie. Duży wybór specjalności oznacza różnorodność poszukiwań intelektualnych, rozwiązywanie ambitnych zadań pod okiem świetnie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej. Nasi pracownicy to wybitni specjaliści, uczestniczący w pracach wielu międzyuczelnianych zespołów badawczych. Ich wiedza i kompetencje pozwalają naszej uczelni utrzymać odpowiednią jakość nauczania. Z punktu widzenia młodego człowieka, który rozpoczyna karierę zawodową, trudno przecenić znaczenie spotkań z różnorodnymi postawami naukowymi i zdobytymi w ten sposób doświadczeniami. Studia na „Pomeranii” to nie tylko gwarancja wysokiego poziomu nauczania. Można zaufać również doświadczeniu Uczelnianej Rady Samorządu Studentów i coraz większej liczbie organizacji studenckich. W wytyczaniu ścieżki rozwoju zawodowego, w poszukiwaniu pracy pomocą służy Biuro Karier. Z ankiet, których przedmiotem było badanie losów naszych absolwentów, wynika, że radzą sobie świetnie i znajdują zatrudnienie w firmach publicznych i prywatnych. Decydując się na studia na naszej uczelni tworzyć będziecie dużą grupę studentów Chojnic — miasta „Bramy Pomorza”. Zachęcam Was do studiowania na „Pomeranii”- to prawdziwe wyzwanie, możliwość dobre przygotowanie się do dojrzałego życia zawodowego, a także szansa lepszego poznania siebie. Zapraszam do szkoły przyjaznej i gwarantującej satysfakcję!

Wiem, że pracuje Pan Rektor nad własnymi badaniami naukowymi. Jak wpływa to na Pana plany zawodowe i rodzinne. I na koniec – gdzie Rektor PWSH „Pomerania” spędzi wakacje?

To prawda. W tym roku zrealizowałem trzy samodzielne projekty badawcze. Efektem są trzy wydane monografie. Czwartej jestem współautorem i czeka na wydanie w komercyjnym wydawnictwie. Do tego trzy pozycje, w których jestem redaktorem naukowym. Ponadto praca nad pomocami naukowymi (trzy skrypty), udział w konferencjach, recenzje prac oraz działalność dydaktyczna. Wszystko to wpływa na życie zawodowe, bo mam coraz mniej czasu dla moich seminarzystów oraz rodziny. Dobrze, że wszyscy są dla mnie wyrozumiali. Do dobra okazja, aby za tę wyrozumiałość publicznie podziękować.

Wakacje, jak co roku, spędzam z rodziną poza Chojnicami i staram się nie myśleć o problemach dnia codziennego. Szkoda tylko, że to dwa tygodnie….

Dziękuję za rozmowę. Życzę sukcesów Panu i wszystkim pracownikom uczelni.

Rozmawiał Jacek Klajna

przez Redakcja Chojniczanin.pl

Reklama

pompy ciepła chojnice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.