Sprawozdanie z realizacji inwestycji wydziału budowlano-inwestycyjnego

Styczeń to z reguły miesiąc różnego rodzaju podsumowań roku ubiegłego. W związku z tym chciałbym przedstawić Państwu inwestycje zrealizowane w roku 2021 przez wydział budowlano-inwestycyjny w Urzędzie Miejskim w Chojnicach w formie sprawozdania opracowanego przez dyrektora wydziału Jacka Domozycha.

 1. Przebudowa ul. Gdańskiej w Chojnicach – od ul. Tucholskiej do wiaduktów nad linią kolejową.

Wykonano przebudowę wodociągu, warstwę wiążąca asfaltu na odcinku budowanej kanalizacji deszczowej (od ul. Tucholskiej do skrzyżowania z ul. Małe Osady), podbudowę asfaltową na odcinku Małe Osady-rondo, a także trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej w ul. Gdańskiej. Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. ze Starogardu Gdańskiego.Wartość umowy to ok. 9,8 mln zł. Termin wykonania: 31.05.2023 r.

 1. Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Obrońców Chojnic wraz ze skrzyżowaniem z ul. Gdańską.

Rozstrzygnięto przetarg i w dniu 01.02.2021 r. podpisano umowę z wykonawcą DenDroGIS Marcin Batko z siedzibą w Złotowie. Trwają prace związane ze sporządzaniem dokumentacji projektowej. 23.06.2021 projektant przedstawił kolejną wersję koncepcji projektu zagospodarowania terenu. Wniesiono uwagi i przekazano projektantowi. Wartość umowy to niespełna 59 tys. zł. Termin wykonania (przekazania zamawiającemu kompletnej dokumentacji wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej) minął 30.11.2021 r. Jednak wykonawca nie złożył dokumentacji do końca roku.

 1. Prace projektowe i rozbudowa Drogi do Igieł- ul. Igielskiej i Igły w Chojnicach.

Wykonawca: Łukasz Śpica Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt z Chojnic. Wartość umowy to prawie 244 tys. zł. W dniu 29.11.2021 r. uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W tym samym dniu ogłoszono postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania, a prawie miesiąc później ogłoszono postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na nadzór inwestorski.

 1. Projekt przebudowy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chojnicach.

Trwają prace związane ze sporządzeniem dokumentacji projektowej. Wykonawcą jest Łukasz Śpica Biuro Projektów Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt z Chojnic. Wartość umowy to nieco ponad 59 tys. zł. W dniu 27.12.2021 r. złożono wniosek o pozwolenie na budowę.

 1. Budowa ul. Rodziewiczówny, Konarskiego, Kasprowicza, Tetmajera i Paderewskiego (od Reja do Zapolskiej), ul. Gdańskiej (dojazd Do dz. Nr1828)
 2. Budowa ul. Krasickiego.
 3. „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”.
 4. Budowa ścieżek rowerowych, przebudowa ul. Towarowej.
 5. Budowa dworca autobusowego, przebudowa ul. Nad Dworcem.
 6. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego : Budowa ścieżek rowerowych, przebudowa ul. Towarowej oraz budowa dworca autobusowego i przebudowa ul. Nad Dworcem w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”.
 7. Budowa parkingu przy ul. Towarowej w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pn. „Utworzenie
  transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo – rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”
 8. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego Budowa parkingu przy ul. Towarowej w formule „ zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”
 9. Przebudowa, remont, konserwacja i restauracja budynku dworca kolejowego wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą – wykonawca robót budowlanych: Zakład Usług Remontowo-Budowlanych „Apollo”Piotr Lubecki z Kościerzyny. Kwota umowy: 22,7 mln zł. Termin wykonania do 02.07.2023 roku.
 10. Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem terenu.
 11. Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF-Chojnice-Człuchów.
 12. Zakończono i odebrano prace w zakresie 5 z 9 podpisanych umów. Ulice – Subisława, Dąbrowskiego, budowa zbiornika retencyjnego Sobierajczyka – Zaawansowanie prac: około 70%, ulica Prochowa, Sobierajczyka, Al. Brzozowa, H. Sawickiej, Ducha Św., Findera, Okrzei, Kasprzaka, I.G. Goedke, 14-Lutego, Wycecha (nazwy ulic z pozwolenia na budowę), Parkowa, Plac Niepodległości Okrężna.
 13. Budowa przepompowni i instalacji odprowadzającej wody deszczowe przy kompleksie garaży przy ul. Młodzieżowej.
 14. Budowa amfiteatru, mobilnej sceny, placu zabaw, toalety publicznej oraz budowa ciągu spacerowego na działkach nr 1326 i 1327/1 w Chojnicach.
 15. Budowa instalacji zasilania systemu podgrzewania murawy na stadionie Miejskim MKS Chojniczanka 1930.
 16. Projekt łącznicy drogowej od skrzyżowania ul. Rzepakowej z ul. Kościerską do ul. Gdańskiej. Przetarg na opracowanie koncepcji przygotowany do ogłoszenia.
 17. Projekt łącznicy drogowej od zbiegu ulic Igielskiej, Derdowskiego, Ceynowy do ulicy Strzeleckiej.

Po dodatkowe informacje dotyczące wyżej wymienionych informacji odsyłam do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Chojnicach do Aktualności, gdzie znajduje się szczegółowe sprawozdanie wraz ze zdjęciami wykonanych inwestycji.

Arseniusz Finster
Burmistrz Chojnic

przez Redakcja Chojniczanin.pl

Reklama

pompy ciepła chojnice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.