Zabytki Chojnic – Kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrze- ścijańskiej powstało 10 maja 1835r. w Holenderskim Heythuy- sen. Siostry przybyły do Chojnic 10 października 1867 roku i zaangażowały się w prace opiekuńczowychowawcze, pro- wadziły przedszkole, szkołę elementarną i sierociniec, a dom sióstr zwany był Zakładem św. Boromeusza. Na potrzeby sióstr na piętrze zakładu zorganizowano małą kaplicę, którą 29 paź- dziernika 1867 roku poświęcił ks. dziekan August Beh- rendt. Z czasem pomieszczenie okazuje się za małe i kaplica zostaje przeniesiona na parter. Powoli dojrzewa jednak kon- cepcja budowy kaplicy z prawdziwego zdarzenia. 20 lipca 1894 roku zostaje położony kamień węgielny pod budowę obiektu przyle- głego do wschodniej ściany funkcjonującego od 1886 roku szpitala. Poświęcenie nowego domu Bożego, przez wi- kariusza generalnego diecezji chełmińskiej ks. Klemensa Ludtke nastę- puje w roku następnym 27 sierpnia 1895. Dobudo- wana część ma wymiary 15 na 14.2 m., a sama kaplica 13.5 na 7 metrów i wysokość 8 m (obok kaplicy istnieje sala modlitw). Kaplica wraz z chórem jest w stanie pomieścić ok. 300 osób. Kaplica eklektyczna, łączy w sobie elementy neoklasycystyczne, neo- barokowe i secesyjne. Bryła kaplicy jest zwarta, przykryta czterospadowym dachem z neobarokowym szczytem na osi elewa- cji południowej. Wewnątrz jednonawowa, trójprzęsłowa, z nie wydzielonym, węższym prosto zamkniętym prezbiterium, kruchtą przylegającą od zachodu oraz zakrystią poprzedzoną koryta- rzem i prostokątną salą modlitw. Strop kaplicy drewniany, belkowy z dekoracją snycerską w formie ornamentu perełkowego i wolich oczek. Sklepienie prezbi- terium krzyżowo-żebrowe. W prezbiterium potężny witraż przedstawiający – zgodnie z tytułem kaplicy – Serce Jezusa. Elewacja frontowa symetry- czna, z 3-osiowym pozornym ryza- litem, w którym osie wyzna- czają wysokie półkoliście zam- knięte okna, dwudzielne, z laskowaniem ze sztucznego kamie- nia, wypełnione kolistym maswerkiem i witrażami z wzorem mniejszych i większych krę- gów ułożonych dywanowo. Dwustre- fowy, neobarokowy szczyt dzielony pilastrami (pojedynczymi i parami), ujęty spływami wolutowymi i zakończony trójkątnym naczółkiem. W polu szczy- tu półkoliste wnęki z rzeźbami św. Józefa (dolna) i Chrystu- sa (górna). Na historyczne wyposa- żenie składają się trzy drewniane ołtarze, konfesjonał i zakupione w 1896 roku, w Gdańskiej firmie „Witt” organy. 30 czerwca 2010 Biskup pelp- liń ski Jan Bernard Szlaga otworzyłi pobłogosławił w Chojni- cach Dom Kapłana Seniora. Uroczystość była połączona z kon- sekracją nowego ołtarza kaplicy Naj- świętszego Serca Pana Jezusa, która obecnie stała się kapli- cą tego domu.

przez Jacek

Reklama

pompy ciepła chojnice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.